YEDİNCİ REŞHA: Mahbub-u kulûb, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu. – Cumartesi Dersleri – 19. 7.

https://dersdunyasi.net/ olarak düzenlediğimiz Cumartesi Derslerinde bu hafta “YEDİNCİ REŞHA: Mahbub-u kulûb, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu.” konusu işlenmektedir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale’i Nur Külliyatı’ından Sözler isimli eserinden On Dokuzuncu Söz Yedinci Reşha.

YEDİNCİ REŞHA: Mahbub-u kulûb, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu. - Cumartesi Dersleri - 19. 7.
YEDİNCİ REŞHA: Mahbub-u kulûb, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu. – Cumartesi Dersleri – 19. 7.

KISA VİDEO

UZUN VİDEO

On Dokuzuncu Söz

 Risalet-i Ahmediyeye dairdir

YEDİNCİ REŞHA

İşte, bak: Şu cezire-i vâsiada vahşî ve âdetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvâmı, ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-i vahşiyânelerini def’aten kal’ ve ref’ ederek, bütün ahlâk-ı hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medenî ümeme üstad eyledi. Bak, değil zahirî bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalbleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbub-u kulûb, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu.


acz: âcizlik, güçsüzlük (bk. a-c-z)
âdât: âdetler
ahlâk-ı hasene: güzel ahlâk (bk. ḫ-l-ḳ; ḥ-s-n)
ahlâk-ı seyyie-i vahşiyâne: ilkel ve kötü ahlâk (bk. ḫ-l-ḳ)
akvâm: kavimler
bedî: eşsiz güzel (bk. b-d-a)
berk-i hâtıf: göz kamaştıran şimşek
burhan-ı hak: hakkın delili (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
cezire-i vâsia: geniş yarımada
def’aten: birden bire
dellâl: ilancı, duyurucu
eflâk: felekler, âlemler
fakr: fakirlik, ihtiyaç hali (bk. f-ḳ-r)
fîzar: ağlayıp inleme
garp: batı
halife-i zemin: yeryüzü halifesi (bk. ḫ-l-f)
hayvanat: hayvanlar (bk. ḥ-y-y)
hediye-i hidayet: hak ve doğru yol hediyesi (bk. h-d-y)
hırz-ı can etmek: bağrına basıp canı gibi korumak
hums-u beşer: insanlığın beşte biri
kâinat: evren, yaratılmış her şey (bk. k-v-n)
kal’ ve ref’ etmek: söküp kaldırmak
kâşif/keşşâf: keşfedici, açığa çıkarıcı (bk. k-ş-f)
künûz-u esmâ-i İlâhiye: Allah’ın isimlerinin hazineleri (bk. s-m-v; e-l-h)
Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur (bk. e-l-h)
mahbub-u kulûb: kalplerin sevgilisi (bk. ḥ-b-b)
mahlûkat: yaratılmışlar (bk. ḫ-l-ḳ)
mehâsin: güzellikler (bk. ḥ-s-n)
meratib: mertebeler, dereceler
misal-i muhabbet: sevgi misali (bk. m-s̱-l; ḥ-b-b)
muallim: öğretmen (bk. a-l-m)
muallim-i ukul: akılların öğretmeni (bk. a-l-m)
muhbir: haberci
mürebbi-i nüfus: nefislerin terbiyecisi (bk. r-b-b; n-f-s)
mutaassıp: tutucu, inanç veya geleneklerine aşırı derecede bağlı
nazdar: nazlı
nazenin: ince, duyarlı, nazlı
nefis: insanı maddî zevk ve isteklere sevk eden kuvvet (bk. n-f-s)
niyaz: dua, yalvarma
nısf-ı arz: yeryüzünün yarısı
nur: ışık, aydınlık (bk. n-v-r)
nuranî: nurlu, parlak (bk. n-v-r)
rahmet-i bînihâye: sonsuz rahmet (bk. r-ḥ-m)
risalet: peygamberlik (bk. r-s-l)
saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk (bk. e-b-d)
saltanat-ı Rububiyet: Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması (bk. s-l-ṭ; r-b-b)
şark: doğu
semere-i şecere-i hilkat: yaratılış ağacının meyvesi (bk. ḫ-l-ḳ)
şems-i hidayet: hak ve doğru yol güneşi (bk. h-d-y)
şeref-i insaniyet: insanlığın şerefi
sirac-ı hakikat: hakikatın ışığı (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
sultan-ı ervah: ruhların sultanı (bk. s-l-ṭ; r-v-h)
tasallut: sataşma
teçhiz etmek: donatmak
teshir: boyun eğdirme
timsal-i rahmet: rahmet örneği (bk. m-s̱-l; r-ḥ-m)
ubûdiyet: kulluk (bk. a-b-d)
ümem: milletler
vesile-i saadet: mutluluk vesilesi
zahirî: görünürdeki (bk. ẓ-h-r)

KAYNAKLAR

Risale-i Nur Külliyatı, Sözler, On Dokuzuncu Söz, Yedinci Reşha, Söz Basım Yayın Ltd. Şti., Mart 2012, İstanbul.

http://www.erisale.com/#content.tr.1.322


CUMARTESİ DERSLERİ

CUMARTESİ DERSLERİ
CUMARTESİ DERSLERİ

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı’ından; Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şuâlar gibi kitaplarından alınarak her hafta Cumartesi günü Cumartesi Dersleri adı altında yapılan ve YouTube’da yüklenen dersler yer almaktadır.

Ayrıca; http://www.erisale.com/#home adresinde yer alan Risalelerin ekran kaydı yapılmakta ve sitemizde ilgili dersin bulunduğu sayfaya metinler ve sözlük konulmaktadır.

Dersler en son yapılan derslere göre sıralanmaktadır.

CUMARTESİ DERSLERİ

13. 3. On Üçüncü Söz – Birkaç biçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtardır

13. 2. On Üçüncü Sözün İkinci Makamı

13.1. On Üçüncü Söz Ders – i İbret

12. 3. On İkinci Söz – Dördüncü Esas

12. 2. On İkinci Söz – İkinci ve Üçüncü Esas

12. 1. On İkinci Söz – Birinci Esas

11. 3. Onbirinci Söz Hakikatin Yüzü 2

10.16. Onuncu Söz Hatime

10.15. Onuncu Söz Onikinci Hakikat

10.14. Onuncu Söz Onbirinci Hakikat

10.13. Onuncu Söz Onuncu Hakikat

10.12. Onuncu Söz Dokuzuncu Hakikat

10.11. Onuncu Söz Sekizinci Hakikat

10.10. Onuncu Söz Yedinci Hakikat

10.9. Onuncu Söz Altıncı Hakikat

10.8. Onuncu Söz Beşinci Hakikat

10.7. Onuncu Söz Dördüncü Hakikat

10.6. Onuncu Söz Üçüncü Hakikat

10.5. Onuncu Söz İkinci Hakikat

10.4. Onuncu Söz 3. ve 4. İşaret ile 1. Hakikat

10.3. Onuncu Söz Mukaddime İkinci İşaret .

10.2. Onuncu Söz Mukaddime Birinci İşaret

10.1. Onuncu Söz Temsili Hikayecik 1-12. Suretler

9.2. Dokuzuncu Söz Beşinci Nükte

9. 1. Dokuzuncu Söz 1.-4. Nükteler

8. Sekizinci Söz

7. Yedinci Söz

6. Altıncı Söz

5. Beşinci Söz

4. Dördüncü Söz

3. Üçüncü Söz

2. İkinci Söz

1. Birinci Söz


Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.