Om människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?

Om människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?
Om människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?
Om människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?

Om människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?

Kan de skapa hav, floder, träd, djur, fåglar, atmosfär, regn, berg, bakterier och otaliga andra saker och hantera dem i harmoni med varandra?

Hur kan man tro att alla dessa kom till av sig själva när det inte är möjligt att skapa dem ens med det mänskliga sinnet!


https://dersdunyasi.net/category/svenska/affischer/

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom – ‘Var!’ och han är. Al ‘Imran – ‘Imrans ätt – 3-59

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom - 'Var!' och han är. Al 'Imran - 'Imrans ätt - 3-59

Hz. Det bästa exemplet på Jesu ankomst (frid vare med honom) till världen utan en far ges i denna vers. Eftersom Hz. Adam (frid vare med honom) skapades också utan en far.

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom - 'Var!' och han är. Al 'Imran - 'Imrans ätt - 3-59
Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom – ‘Var!’ och han är. Al ‘Imran – ‘Imrans ätt – 3-59


Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: “Var!” och han är. [3:59]

Al ‘Imran (‘Imrans ätt)

Medina-perioden

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=3&langID=&p=4

Copyright © IslamGuiden med tillstånd från Proprius förlag AB



Other Translations

Indeed, the example of Jesus in the sight of Allah is like that of Adam. He created him from dust, then said to him, “Be!” And he was!

— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran

Indeed, the likeness of Jesus with Allahis as the likeness of Adam: He created him from dust, then said to him, “Be,” and so he is.

— Fadel Soliman, Bridges’ translation

Indeed, the example of Jesus to Allāh1 is like that of Adam. He created him from dust; then He said to him, “Be,” and he was.

— Saheeh International

With Allah, the example of the creation of Jesus (peace be upon him) is like the creation of Adam, who was born from dust without a father or mother. Allah simply said to him: Become a man. And he became as Allah willed. How do you then assume that Jesus is a god on the basis that he has no father when you accept that Adam is human despite his having no father or mother?

— Abridged Explanation of the Quran

Surely, the case of ‘Isa, in the sight of Allah, is like the case of ‘Adam. He created him from dust, then said to him, ‘Be”, and he came to be.

— Maarif-ul-Quran

Surely, the case of ‘Īsā , in the sight of Allah, is like the case of ’Edam . He created him from dust, then He said to him, “Be”, and he came to be.

— Mufti Taqi Usmani

Surely the likeness of Isa (Jesus) in the Providence of Allah is as the likeness of Adam. He Allah) created him of dust, thereafter He said to him, “Be!” so he is (i.e., he was).

— Dr. Ghali

In God’s eyes Jesus is just like Adam: He created him from dust, said to him, ‘Be’, and he was.

— Abdul Haleem

Surely, in the sight of Allah, the similitude of the creation of Jesus is as the creation of Adam whom He created out of dust, and then said: ‘Be’, and he was.1

— Tafheem-ul-Quran – Abul Ala Maududi

Inna mathala AAeesa AAinda Allahikamathali adama khalaqahu min turabin thumma qalalahu kun fayakoon

— Transliteration

Lo! the likeness of Jesus with Allah is as the likeness of Adam. He created him of dust, then He said unto him: Be! and he is.

— English Translation (Pickthall)

The similitude of Jesus before Allah is as that of Adam; He created him from dust, then said to him: “Be”. And he was.

— English Translation (Yusuf Ali)

The similitude of Jesus before Allah is like that of Adam; He created him from dust, then said to him, “Be,” and he was.

— Ruwwad Center

Jesus’ case with Allah (God) was the same as Adam’s: He created him from dust; then told him: ‘Be!” and he was.

— Dr. T. B. Irving

  Verily, the likeness of ‘Îsâ (Jesus) before Allâh is the likeness of Adam. He created him from dust, then (He) said to him: “Be!” – and he was.

— Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin Khan

Allah’ın katında İsa’nın durumu kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş olan Adem’in durumu gibidir.

— Turkish Translation(Diyanet)

Jesus in the sight of God is like Adam. He created him from dust; then said to him, ‘Be!’ and he was.

— Maulana Wahiduddin Khan


RESOURCES

https://quran.com/3?startingVerse=59

https://www.theholyquran.org/?x=s_main&y=s_middle&kid=14&sid=3

TROENDE! Bli Guds medhjälpare! Liksom Jesus, Marias son, sade till de vitklädda: “Vem vill bli min medhjälpare [i arbetet] för Guds sak?” och de svarade: “Vi vill vara Guds medhjälpare!”. Bland Israels barn kom några att tro [på Jesus och hans budskap] medan andra förnekade [honom]. Men Vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de [troende] avgick med segern. (As-Saff (I slutna led), 61/14)

TROENDE! Bli Guds medhjälpare! Liksom Jesus, Marias son, sade till de vitklädda: “Vem vill bli min medhjälpare [i arbetet] för Guds sak?” och de svarade: “Vi vill vara Guds medhjälpare!”. Bland Israels barn kom några att tro [på Jesus och hans budskap] medan andra förnekade [honom]. Men Vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de [troende] avgick med segern.

As-Saff (I slutna led), 61/14

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=61&verseNr=0&langID=1