AP – Adalet Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada AP – Adalet Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

AP - Adalet Partisi Eğitim Programı
AP – Adalet Partisi Eğitim Programı

AP – Adalet Partisi Eğitim Programı

ULUSAL EĞİTİM REFORMU

Atatürk’ün milli tevhidi-tedrisat politikası ışığında planlamaya dayalı ve ülkemizin öz kaynaklarıyla teknoloji üretimi yapmasını sağlamaya dönük ülke insanımız kabiliyet ve özellikleriyle örtüşebilen dışarıdan alıntı yapılmamış, yaz boz tahtasına çevrilemeyecek şekilde yasalarla teçhiz edilmiş kısa,orta ve uzun vadeli süreci kapsayan hızlı kalkınmayı amaçlayan yeni bir Milli eğitim ve öğretim reformu yapılacaktır. Her çocuk ilköğretimden üniversiteye ücretsiz eğitime kavuşacaktır.

• Köy Enstitüleri ilhamıyla “Merkez Köy Okulları” kurulacaktır.

• Tüm okulların fiziki ve öğretim şartları standardize edilecektir.

• Ara meslek grup ihtiyacını giderecek meslek ve sanat okulları yaygınlaştırılarak, üniversite kapılarında yığılmalar önlenecektir. Mesleki eğitime önem verilerek talep ve not ortalamasına göre 2 yıllık teknik okullara imtihansız giriş imkanı sağlanacaktır.

• Yükseköğretimde YÖK kaldırılarak üniversiteler eğitim ve öğretimde mütevelli heyetlerince yönetilen özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.

• Atama bekleyen tüm öğretmenler koşulsuz atanacaktır.

• Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için üniversite bölgesinde TOKİ tarafından devlet yurtları inşa edilerek öğrencilerin ucuz barınma ve ders çalışma imkânları sağlanırken yine yoksulluk sınırı altındaki ailelerin çocuklarına hiçbir koşul aranmadan devlet yurtlarında barınma imkânı sağlanacaktır.

• Akademik kadronun bilimsel çalışmalar yapmasını teşvik edici ücretleri bilimsel performansa göre tespit edecek ücret sistemini getireceğiz.

• Araştırma görevlilerinin mesailerini akademik çalışmalar dışındaki alanlarda kullanmalarına neden olacak görevlendirmeleri engelleyeceğiz.

• Üniversite-Sanayi-TÜBİTAK işbirliği içinde araştırma ve bilime dayalı üretimin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

• Tüm meslek gruplarındaki stajyerlerin bedava iş gücü olarak kullanılmasını önleyeceğiz. Stajyerlerin çalışma süreleriyle orantılı olarak asgari ücretin % 50’sinden az olmamak kaydıyla ücret karşılığı çalıştırılması ve staj süresince SGK priminden muaf olacak şekilde sisteme kaydı için yasal düzenleme yapacağız.

KAYNAK

https://ap.org.tr/partiProgrami


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et