Svenska – turkiska språkstudier: I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam) – 1 – Logga in

Svenska subst.  
〈svenska, svenskan〉
İsveççe
Turkiskasubst.  
〈turkiska, turkiskan〉
Türkçe
språkstudierdil çalışmaları
dil sanatları
I prep. içinde, -de, – da  (“mekan içinde durumu bildirir”)
KoranennamnKuran
Profetensubst.  
〈profet, profeten, profeter〉
peygamber
Hz. Josef (Aleyhisselam)Hz. Yusuf (Aleyhisselam)
Svenska - turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)
Svenska – turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)

12. Yusuf (Josef)

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

GUDSnamn  
de kristnas gud
Tanrı, Allah
tio Guds bud – Allahın on buyruğu
DENpron.  
〈den, det, dess, de, dom, deras〉
O 
NÅDERIKESçok acıyan, lütufta bulunan
BARMHÄRTIGESadj.  
〈barmhärtig, barmhärtigt, barmhärtiga〉
acıması olan, merhametli  (“yüksek dile özgü”) (insaflı)

Avledningar:
barmhärtighet – merhamet
NAMNsubst.  
〈namn, namnet, namn, namnen〉
ad, isim

[12:1] Alif lam ra. DETTA ÄR budskap ur Skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen.

Elif-lâm-râ. Bunlar apaçık kitabın âyetleridir. 
﴾1﴿

DETTApron.  
〈denna, denne, detta, dessa〉
bu
ÄRverb  
〈är, var, varit, var, vara〉
-dır, -dir 
olmak, var olmak, bulunmak 
budskapsubst.  
〈budskap, budskapet, budskap, budskapen〉
haber, ileti, mesaj 
urprep.  
ut från (det inre av)
çıkma  
Exempel:
ta upp ur fickan – cebinden çıkarmak
stiga upp ur vattnet – sudan çıkmak
fly ur landet – ülkeden kaçmak
ur många synpunkter – birçok açıdan
Skriftensubst.  
〈skrift, skriften, skrifter〉
alfabe; yazı işaretleri, yazı
yayımlanmış çalışma, kitapçık
somkonj.gibi, kadar, olarak  (“karşılaştırmalarda da kullanılır”) (sıfatıyla)
klaradj.  
〈klar, klart, klara〉
berrak, parlak; saydam
açık, kolay anlaşılır, apaçık
hazır 
sig pron. üçüncü tekil ve çoğul kişi için dönüşlü adıl 
själv adj.  
〈själv, självt, själva〉
kendi başına, yardımsız
kendi, bizzat 
ochkonj. ve, ile, ayrıca 
framställerverb  
〈framställer, framställde, framställt, framställ, framställa〉
tanıtmak, göstermek, tanımlamak 
yapmak, üretmek, elde etmek
sanningensubst.  
〈sanning, sanningen, sanningar〉
doğruluk, gerçeklik; doğru   (gerçek)

BIBLIOGRAFIER KAYNAKÇA

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=4&langID=1&p=3

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/yusuf-suresi-12/ayet-1/kuran-yolu-meali-5

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin