“Prickar och linjer i naturen och i konsten” Tvådimensionellt bildarbete: Bild – Pedagogisk planering – Kursplaner för grundskolan

“Prickar och linjer i naturen och i konsten” Tvådimensionellt bildarbete Bild - Pedagogisk planering - Kursplaner för grundskolan
“Prickar och linjer i naturen och i konsten” Tvådimensionellt bildarbete Bild – Pedagogisk planering – Kursplaner för grundskolan

“Prickar och linjer i naturen och i konsten”

Tvådimensionellt bildarbete:

Bild – Pedagogisk planering – Kursplaner för grundskolan

Årskurs  : 8  

Tid  : 75 + 75 min.

Ämne  : Tvådimensionellt bildarbete:
 

    “Prickar och Linjer i naturen och i konsten”

Syfte / Mål  :

• Eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. 

•·  förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

•·  förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll:

Bildframställning: Tvådimensionellt bildarbete.

Tekniker, verktyg och material: Olika papper, pennor med olika färger

Bildanalys:  Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer.

Hjälpmaterial:

• En presentation “Prickar och linjer i naturen och i konsten” finns på webben, länk:

“Prickar och linjer i naturen och i konsten”

Prickar och linjer i naturen

Prickar och linjer i konsten

Prickar och linjer i er konst

Konst med prick och linje i naturen

Konstnärens konst om prick och linje –
Piet Mondrian

Konstnärens konst om prick och linje –
Wassily Kandinsky

Konstnärens konst om prick och linje –
Van Gogh

Konstnärens konst om prick och linje –
Pablo Picasso

Konstnärens konst om prick och linje –
Joan Miró

Prickar och linjer i mode, design, arkitektur mm

Arbetsuppgifter:

Jag vill att ni:

•Först tänker igenom och provar olika designer (t ex naturen, konsten, mode)

•Själva väljer stil och material

•Gör en tvådimensionell bild med prickar och linjer

Ni kan använda internet för att få inspiration eller designa något själva.

Ni kan arbeta i grupp eller individuellt.

Era konst om prick och linje

Diskussion:

• Vad tycker ni om ämnet och uppgiften?

• Har ni några tankar och idéer om det?

Betygskriterier:

• Framställer eleven olika typer av bilder med prickar och linjer?

• Använder eleven olika tekniker, verktyg och material?

• Utvecklar eleven idéer med utgångspunkt i inspirationskällor?

• Väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt för syftet med bildarbetet?

• Formulerar och väljer eleven handlingsalternativ?

• Kan eleven föra utvecklade resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder?

• Kan eleven koncentrera sig och arbeta utan att distraheras av annat t ex telefon, dator?

• Kan eleven arbeta i klassrummet utan att besvära sina klasskamrater?

A – Mycket bra

B-

C – Bra

D-

E – Delvis 

F-

Tack så mycket!
(Çok teşekkür ederim!)

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin