Sanat-ı İlahiye – Allah’ın Sanatı

Bu sayfada Sanat-ı İlahiye yani Allah’ın Sanatı ile ilgili tabiatta, doğada yaratılan ve harika bir sanat eser olan varlıkların görselleri ve videoları paylaşılmaktadır.

Elektrik Balığı

Etçil venüs bitkisi


Işık Saçan Lavra

Yeni Zelanda’da yaşayan ve ışık saçan lavra mucizesi.

Yeni Zellanda’da karanlık bir mağara tavanında yaşayan arachnocampa luminosa isminde sivrisinek lavraları …

Dünyaya gözünü açmamış, koza içerisindeki bu lavralar önce yapışkan bir ip dokuyup ardından mağaradaki oksijeni, ürettiği bir kimyasalla tepkimeye sokup ışık çıkarıyor. Bu sayede çok küçük canlıların dikkatini çekerek örümcek ağı misali kozasından sarkıttığı iplere yapışmasını sağlayıp besleniyor.

Sor aklına!

Dünyayı bilmeyen, koza içerisindeki bu lavra kimyasal tepkimeyi, ışığı, avlanması ve dikkat çekmesi gerektiğini, yapışkanı nereden biliyor?

Akıl, tefekkür ve iman.

“Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler.” ﴾Yûsuf Sûresi – 105﴿

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-tefsir-1/yusuf-suresi-12/ayet-105/diyanet-vakfi-meali-4

Penguenlerin sıra ile yürüyüşleri

Tavuskuşu Kanat Açması

Meyve Sineği Mucizesi

Kanatlarında karınca resmi olan meyve sineği mucizesi

Yaprak şeklinde canlılar

Sanatı İlahiye - Yaprak şeklinde canlılar
Sanatı İlahiye – Yaprak şeklinde canlılar

Yunus balığı ve yakamoz

Yunus balıklarının planktonlar arasında yüzmesi sonucu oluşan ışık mucizesi

Sığırcık

Tesbihat halindeki sığırcık kuşları

Semender Doğum Mucizesi

KAYNAKLAR

Sanat-ı İlahiye YouTube Kanalı

https://www.youtube.com/channel/UCGcDmmLanHf3Cfk0mqkLBuA/featured


Görsel Sanatlar, Kuşlar ve Dans ya da Tesbih ve Zikir

Görsel Sanatlar, Kuşlar ve Dans ya da Tesbih ve Zikir
Görsel Sanatlar, Kuşlar ve Dans ya da Tesbih ve Zikir

Havada kuşların uçtuğunu görürsünüz. Peki kuşların hep birlikte dans ettiğini hiç gördünüz mü? Başka bir ifadeyle tesbih ve zikir yaptığını gördünüz mü? Görsel sanatlar açısından baktığımızda kuşların havada adeta bir görsel şölen yaptığını, hep birlikte dans ettiklerini, görüyoruz. Görsel sanatların en temel elemanlarından olan nokta etkisi ile yeni yeni tasarımlar yaptıklarını, bir başka deyişle kendi lisanı halleriyle (hal ve durumlarının dilleriyle) tesbih ve zikir yaptıklarını bu videoda göreceksiniz.

Görsel Sanatlar Elemanı Nokta

Görsel sanatların en temel elemanlarından birisi noktadır. Nokta ile tasarımlar yaparsınız, noktayı kullanarak nesneleri, eşyaları yeniden ifade edersiniz, biçimlendirirsiniz. Noktayla soyut düzenlemeler de yaparsınız. Genelde bu nokta tasarımlarını bir kağıt ya da başka malzemeler üzerinde yaparsınız. Peki havada nokta ile tasarımlar yapabilir misiniz?

İşte bu videoda da gördüğümüz gibi En Büyük Sanatkar bizlere havada kuşları kullanarak görsel sanatların en temel elemanlarından olan nokta ile tasarımlar yapmaktadır.

Görsel Sanatlar, Sergi, Sanat Eseri ve Sanatçı

Bir sergi salonuna gittiğimizde sanat eserlerini inceleriz, çok beğendiğimizde sanatçısına ve sanat eserlerine övgüler dizeriz. Sonra onu herkese anlatırız, adını ve eserlerini zikrederiz, ne kadar büyük bir sanatçı olduğundan bahsederiz.

Tıpkı bunun gibi O Büyük Sanatkar da bizlerin gözleri önünde sanatını sergilemektedir. Bizleri bu görsel şöleni ve sergiyi görmeye, neticede kendisini övmeye, anmaya ve yüce olduğunu ilan etmeye davet etmektedir.

Kuşlar ve Dans

Dans tek başına yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılır. Bizdeki halk oyunları bu toplu dansa bir örnektir. Dansta görsel sanatların da ilkelerinden olan hareket, uyum, ahenk, denge, ritim vb. çok önemlidir.

Bu videoda da görüldüğü gibi kuşlar danslarıyla büyük bir ahenk, uyum, denge ve ritimlerle hareketler yapmakta ve kompozisyonlar oluşturmaktadırlar. Eğer bunu dans olarak nitelendirirseniz. Ancak buna farklı bir açıdan bakarsanız kuşların bu uyumlu, ahenkli, ritmik hareketlerini bir tesbih ve zikir olarak da görebilirsiniz.

Kuşların Dansı ya da Tesbihi ve Zikri

Tesbihin anlamı Subhanallah demektir. Yani Allah’ın her türlü eksiklikten ve kusurlardan yüce olduğunu ifade etmektir.

Zkirini anlamı ise Onu anmaktır. Örneğin Elhamdülillah bir zikir ve hamddir, Onu anmak ve övmektir. Anlamı Allah’ın anılmaya ve övülmeye layık olduğunu, her türlü hamd ve övgünün her kimden gelmiş ve her kime gitmiş ise aslında sadece ve sadece Büyük Yaratıcı Sanatkar olan Allah’a mahsus, sadece ona ait olduğunu ilan etmektir.

Diğer bir örnek Allahuekber’dir. Anlamı: Allah en büyük ve yücedir. Bu bir zikirdir. Tıpkı sergi salonunda eserlerini gördüğümüz sanatçının ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu zikretmemiz gibi. Hatta o sanatçıyı görmesek bile sadece eserlerine bakarak onun ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu ilan ederiz ve zikrederiz.

Aynen bunun gibi O Büyük Sanatçıyı şu anda gözlerimizle görmesek bile eserleriyle tanıyabiliyoruz. Onun ne kadar büyük bir Sanatkar ve Yaratıcı olduğunu ilan ediyoruz ve zikrediyoruz. İnşaallah cennette hepimize bizzat gözlerimizle de O Büyük Yaratıcıyı ve Sanatkarı görmek nasip olur.

Tıpkı bu kuşların yaptığı gibi. Evet kuşlar da kendi dilleriyle, kendi lisanı halleriyle (yani durumlarının ve hallerinin dilleriyle) O Büyük Sanatkarı tesbih etmekte ve zikretmektedirler.

Benim bulunduğum bölgede her aşam ve sabah kuşlar bir araya geliyor, belli bir noktada toplanıyorlar. Sonra hep birlikte uçarak değişik hareketler yapıyorlar. Adeta sabah ve akşam namazını cemaatle kılmak için bir araya geliyorlar gibi bir vaziyet alıyorlar ve tesbih ve zikir yapıyorlar.

İlgili Ayetler

Bu videoda da sığırcık kuşları muhteşem bir ahenk ile gökyüzünde kendi lisanlarıyla, dilleriyle ve kendi hareketleriyle tesbih halindeler.

Ne mutlu bu tesbihatı gören kalplere.

Subhansın Ya Allah’ım (C.C.).

Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. ﴾Nûr Sûresi – 41﴿

Gökyüzünde Allah’ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. ﴾Nahl Sûresi – 79﴿

Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. ﴾Mülk Sûresi – 19﴿

KAYNAKLAR

Sanat-ı İlahiye YouTube Kanalı, https://www.youtube.com/channel/UCGcDmmLanHf3Cfk0mqkLBuA

Tesbihat halindeki sığırcık kuşları, https://www.youtube.com/watch?v=EnObg6acz4w&t=2s

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/nur-suresi-24/ayet-41/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/nahl-suresi-16/ayet-79/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/mulk-suresi-67/ayet-19/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1


GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİGÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ


GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE GİRİŞ

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE GİRİŞ

ÖNSÖZ

2014 yılı ortalarına kadar yapmış olduğum Görsel Sanatlar ve Eğitimi ile ilgili değişik internet siteleri ve gazetede yayınlanan yazılar ile Risale Akademi tarafından düzenlenen Sanat Çalıştaylarında sunduğum çalışmalar bu kitapta bir araya toplanmıştır.

Görsel Sanatlar ve Eğitimi alanında çalışmalara devam edilmekte olup, ilerleyen zamanlarda da yapılan çalışmalar bir araya getirilecektir.

Bu kitapta yer alan çalışmalarda genel olarak sanatın, özel olarak da görsel sanatlar alanının temel bazı konularına farklı bir nazarla yaklaşılmakta, hakikati arama adına yeni sorgulamalar yapılmaktadır.

Özellikle geçtiğimiz yüzyılda ve bu yüzyılda gittikçe etkisini gösteren ve kendi ülkemizin bir değeri olarak dünya çapında etkiye sahip olan Risale-i Nur eserlerinde yer alan sanat ve görsel sanatlarla ilgili konular batı tarzı sanat eğitimi karşısında yeniden kimliğimizi sorgulama imkanı vermektedir.

Bu çerçevede kitapta yer alan çalışmalara bu gözle bakılmasını, eksik ve yanlış noktaların yazarın kısır anlayışından kaynaklandığını, iyi ve güzel noktaların ise ilham kaynağı olan eserlerden ve bu eserlerin sahiplerinden geldiğini okuyucuların göz önünde tutmasında fayda vardır.

İstifadeye medar   olması   dileğiyle,   en   derin   saygı   ve sevgilerimi sunuyorum.

TAKDİM

Sanat insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. İster ilgi duyalım ister duymayalım, ister sanatla uğraşalım ister uğraşmayalım, sanat mutlaka bizim yaşamımızın içinde yer alır.

Bir film seyrederken, bir müzik dinlerken, bir resme bakarken, bir elbise alırken, bir sergi veya tarihi eser gezerken… mutlaka hoşumuza giden şeyleri güzel diye severiz ve tercih ederiz. Hoşumuza gitmeyenleri ise çirkin olarak nitelendiririz.

Bu insanın yaratılışında var olan bir duygudur. Buna estetik biliminde “Estetik tavır” adı verilir. Etrafımızda bulunan her şey ya güzeldir veya çirkindir. Tabii güzellik ve çirkinlik kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık arz eder. Fakat yine de değişmeyen normlar dediğimiz bir takım evrensel ölçüler vardır ki bunlar bize güzel ile çirkini ayırt etmede yol gösterirler.

İşte insan psikolojisini bu denli etkileyen bu duyguyu araştıran Estetik bilimine katkıda bulunmak için Yeni Çizgi Sanat Merkezi tarafından ön çalışmalar başlatılmıştır.

Bugün elimizde bulunan ve günlük dilde yazılmış eserlerin çoğunluğu batı toplumu ve kültürünün estetik düşüncesini yansıtmaktadır. Konuya zenginlik katması amacıyla ve farklı güzellik felsefelerini karşılaştırmak için Osmanlı son dönem ilim adamı ve düşünürlerinden Bediüzzaman’ın Risale-i Nur eserlerinin incelenmesine estetik ile ilgili düşüncelerinin sanat dünyasına kazandırılmasına çaba sarf ettik. Ümit ediyoruz ki Estetik bilimine ve sanat dünyasına biraz olsun katkısı olur.

(Soylu, Rasim. 1996, Ankara, Yeni Çizgi Sanat Merkezi Yayınları. Âsar-ıBedîiyye’de Estetik)

https://rasimsoylu.tr.gg/ASAR_I-BEDiiYYEDE-ESTETiK.htm

SANAT REHBERİ


Bu kitapta, Risale-i Nur Külliyat’ında yer alan sanat ile ilgili metinler, orijinal biçimleriyle alınmış ve sanat ile ilişkilendirilmek amacıyla küçük başlıklar eklenmiştir.


TAKDİM


Ondokuzuncu yüzyılda gelişerek yirminci yüzyılı da kaplayan Materyalizm, Naturalizm, Pozitivizm, Nihilizm, Darvinizm ve Psikanalizm gibi felsefi akımlar, modern insanı madde ve akıl planında gelişmeye teşvik ederken, mana ve ruh planında zayıflatarak mutsuz ve huzursuz olmasına sebep olmuştur.

Büyük bir hırs ile zenginleşen ve güçlenen Batı medeniyeti, zayıf bulduğu devletleri ve milletleri işgal etmiş, yağmalamış ve sömürmüştür.

İki dünya savaşı ile milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına ve vatanlarını terk etmesine sebep olmuştur.

İnsanların barış içerisinde, huzurlu bir yaşama kavuşmaları, insani değerlerin ön plana çıktığı, mütevazi, çevreci ve fedakar bir insan modeli geliştimek için bütün dünya, değerler eğitimi adı altında postmodern bir yaklaşımla, aslında inanç ve maneviyat içeren yeni bir dünya arayışı içerisine girmiştir.

Tam da böyle bir zamanda ortaya çıkan, neşrettiği iman ve Kur’an hakikatleriyle günümüz insanının maddi ve manevi pek çok problemine cevaplar veren Risale-i Nur Külliyatı, modern bir Kur’an tefsiri olarak önümüzde durmaktadır.

Mağara döneminden itibaren insanlar, aralarında iletişim kurmak, duygu ve düşüncelerini ifade etmek için sanat ile uğraşmaktadırlar.

Sanatın kaynağı, şüphesiz insan ruhundaki manevi güzellik ve estetik kaygıdır. Sanat ve estetik bakış açısıyla bu kainat ilahi bir sanat galerisi ve birbirinden güzel varlıklar da ilahi bir sanat eseri olarak görülebilir.

Belki de insanın bu dünyaya gelmesindeki en önemli gaye, bu ilahi güzellikleri görmek ve yüce sanatkarını tanımaktır.

Risale-i Nur Külliyatı’nın içerisinde yer alan sanat ve estetik ile ilgili bölümlerin derlenmesi ile oluşturulan bu Sanat Rehberi, sanat ve estetik alanı ile ilgilenen herkes için önemli bir kaynaktır.

İslam estetiği ve sanat felsefesinin temeli olan Kur’an hakikatlerini ve Nebevi öğretiyi esas alan bu modern yaklaşım, yapılacak akademik çalışmalarla gelecek kuşakların kazanacakları manevi değerlerle ayaklarını daha sağlam yere basmasını sağlayacaktır.