Anavatan Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada Anavatan Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sayfası kullanılmıştır.

Anavatan Partisi Eğitim Programı
Anavatan Partisi Eğitim Programı

Anavatan Partisi Eğitim Programı

Madde: 21 – EĞİTİM VE ÖĞRETİM


Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, millî ve ahlâki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi ve müsamaha besleyen, medeni birer insan olarak
yetişmelerini millî eğitimin esası sayarız.
Eğitim ve öğretim ferdin ve toplumun maddi ve manevi kalkınmasında millî ve ahlâki
değerlerin korunmasında ve gelişmesinde, kültür, sanat ve medeniyetin gelişmesinde ve
geleceğe aktarılmasında, ilmin ve ilmi düşüncenin kazanılmasında temel rolü oynar. Genel
olarak fertlerin ve milletlerin sosyal ve iktisadî seviyeleri eğitim ile doğrudan doğruya ilgilidir.
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. Eğitim ve öğretim devletin başlıca
görevleri arasındadır. Ancak devletin koyacağı kaideler içerisinde fertlerin ve özel
kuruluşların da eğitim öğretim hizmetleri yapabilmeleri sağlanmalıdır.
Herkesin yapmakla zorunlu olduğu ilköğretim dışında, sayı, çeşit ve vasıf itibariyle eğitim ve
öğretim hizmetleriyle memleketin iktisadî ve sosyal hedefleri arasında irtibat kurulması elzemdir.
Yüksek öğretim kuruluşlarımızda müspet ilimler, sosyal ve manevi ilimler ile birlikte teorik ve
uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmesini; bu kuruluşlarımızın sınai,
iktisadî, sosyal ve diğer konularda pratik araştırma ve geliştirmeye yönelmelerini teşvik için
gerekli tedbirlerin alınmasını faydalı görürüz.
Orta öğretim seviyesinde teknik eğitim ve mesleki okulların geliştirilmesi zorunludur.
Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde kısa sürede verimi artıracak teorik ve uygulamalı
kurslar ile yaygın eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.
Halk eğitimine süreklilik kazandırmak için okul dışı eğitim ve kültür faaliyetlerinin
geliştirilmesine, radyo ve televizyondan müessir bir şekilde faydalanılması gerektiğine
inanıyoruz.

KAYNAK

https://www.anavatan.org.tr/


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et