Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma – İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap

https://dersdunyasi.net/ olarak düzenlediğimiz İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap programımızda bu videoda “Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma ve oluşturulan doğal sayıların okunuşlarını yazma” sorusu çözülmektedir.

Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma - İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap
Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma – İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap

Merhaba sevgili çocuklar!

dersdunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz İlköğtetim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap Programına hoş geldiniz.

Bu günkü sorumuz şöyle:

  1. Aşağıdaki verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal
    sayılar oluşturalım.
    Oluşturduğumuz doğal sayıların okunuşlarını yazalım:

Evet bakıyoruz burada 1, 2 ve 3 rakamları verilmiş.

Bir tane de örnek yapılmış.

213

diye yazılmış sayımız.

Yanına da okunuşu;

İki yüz on üç

diye ne yapılmış, yazılmış.

Şimdi biz de aynı bunları kullanarak, sadece bunları kullanarak yeni sayılar oluşturacağız inşaallah.

Evet hemen başlayalım.

Şöyle şuraya tıklayalım.

Şimdi;

1, 2 ve 3’ü kullanarak bir sayı yapalım.

Hemen 1, 2,3’ü yan yana yazdığımız zaman ne oluyor?

123

sayısını elde etmiş oluyoruz.

Hemen kolay bir şekilde bunu yazmış olalım.

123

Bunun şimdi bir de şuraya okunuşunu yazalım.

Yüz yirmi üç

diye burada da ne yaptık, okunuşunu yazmış olduk.

Hemen diğer bir sayıya geçelim.

Ne olabilir?

Mesela bu sefer 2 ile 3’ün yerini değiştirelim.

132

diyelim, 123 değil de 132 oldu bu sefer.

Hemen okunuşu nasıl olacak, onu da şuraya yazalım.

Yüz otuz iki

Evet şöyle kaydıralım, aşağılar da çıksın.

Evet bayağı iki, üç tane daha sayı yazmamız gerekiyor.

Şimdi bakıyoruz.

123, 132 yazdık, bu sefer 2 ile devam edelim.

213 yazılmış, bu sefer 3 ile 1’in yerini değiştirebiliriz.

231

diyebiliriz.

Şuraya da hemen okunuşunu yazalım.

İki yüz otuz bir

231 diye ne yaptık, sayımızı yazdık ama İki’yi tanımıyor.

Bunu hemen şurayı tekrar düzeltelim, bunu bu şekilde yazacağım.

İngilizce karakter olduğu için kabul etmiyor program.

Ne yaptık?

Iki yüz otuz bir

diye yazdık.

Şimdi 2 ile kalmadı, 3’ü başa alacağız.

3’ü başa alarak yazalım.

3 yüz ne olur, 12 olabilir.

Evet

312

Üç yüz on iki

şeklinde sayımızı yazdık.

Ve son olarak bu sefer de ne yapalım 2 ile 1’i tekrar yer değiştirelim.

321 yapalım.

321

diyelim.

Şuraya gelelim.

Üç yüz yirmi bir

Böylece birinci grup sayılarımızı yazmış olduk.

Şimdi kaydıralım, sorumuz devam ediyor çünkü.

9, 9, 5 ile rakamlar verilmiş.

Altta da 8, 0, 4 verilmiş.

Evet ikinci bölüme geliyoruz.

Burada da 9, 9, 5 rakamları verilmiş.

Bu rakamları kullanarak 3 basamaklı sayı yazacağız.

Hemen yan yana 9, 9, 5 yazdığımız zaman ne oluyor?

995

yapar, yazalım.

995

Bunu bir de hemen yazılarımızla ifadesini yazalım.

Dokuz yüz doksan beş

Evet burada kayboluyor çünkü şu karakteri ş karakterini tanımadığı için s’ye çeviriyorum ben.

Dokuz yüz doksan bes

diye yazıyorum, siz onu beş olarak okuyun.

Şimdi gelelim başka bir sayıya gelelim mesela;

5 ile 9’un yerini değiştirelim.

959

Ne oldu?

995 yer değiştirince 5 ile 9

959

oldu.

Dokuz yüz elli dokuz

Bu sefer 5’i başa alalım.

Mesela;

599

Yukarıda 995 idi, burada 599 oluyor.

Şuraya yazalım.

Beş yüz doksan dokuz

Bakalım ş’yi yine kabul etmedi.

Burayı ş’yi s yapıyorum.

Bes yüz doksan dokuz

diye yazıyorum.

Bunu ne olur bir de başka 599, 959 yazdık, 995’i yazdık.

Üç tane ancak rakam, sayı çıkabildi galiba.

Evet şimdi buraya gelelim.

Burada nasıl olacak, ona bakalım bir de.

Şimdi hemen verildiği şekliyle yazacak olursak bunu, ne olur?

8, 0, 4 yazdığımız zaman

804

oluyor

Şuraya da yazalım.

Biraz kaydıralım.

Sekiz yüz dört

Bu ne oldu

804

Şimdi 4 ve 0’ı yer değiştirirsek ne olur?

840

olur o zaman.

Böyle yapıyoruz.

Yazalım.

Sekiz yüz kırk

Şimdi 0’ı başa alırsak o zaman üç basamaklı sayı olmuyor.

O zaman 4’ü başa alacağız.

4 yüz, 4, 0, 8 yazarsak;

408

olur o zaman.

Yazalım.

Dört yüz sekiz

Peki 8 ile 0’ı yer değiştirirsek ne olur?

480

olur.

Yazalım.

Dört yüz seksen

diye bu şekilde sorularımızı çözmüş olduk.

Evet sevgili çocuklar gördüğünüz gibi böyle “insanoğluna sayılarla, rakamlarla oynama kabiliyeti, yeteneği verilmiş” diyerek bu günkü dersdunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap’ın sonuna gelmiş oluyoruz.

Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.

Hoşçakalın.

Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma - İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap
Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma – İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap

https://eba.gov.tr/

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap’ta bu videoda okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazma konusu ile ilgili bir soru çözülüyor.

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen 3 basamaklı sayıları yazmak
İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç basamaklı sayıları yazmak

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak

Merhaba sevgili çocuklar.

dersdunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap’a hoşgeldiniz.

Bugünkü sorumuz:

  1. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazalım:

Şimdi hep birlikte bu üç basamaklı okunuşları verilen sayıları yazacağız.

İlk sayımıza bakıyoruz.

Yüz.

Yani sadece yüz (100) yazacağız.

O zaman ne yazıyoruz?

Yüzler basamağına bir (1) yazıyorum.

Onlar basamaığına sıfır (0) yazıyorum.

Ve birler basamağına sıfır (0) yazıyorum.

Böylece ne oldu?

Yazı ile yazılan “yüz” sayısını rakamla bu şekilde yazmış olduk.

Bir daha okuyoruz.

Yüz.

100

Yüz dediğimizde yüzler basamağında 1, onlar ve birler basamağında 0 olan sayıyı kastediyoruz.

Şimdi diğer örmeklere bakarak zaten biraz daha oturmuş olur.

İkinci sayımıza bakalım.

İki yüz yirmi dört.

Şimdi şuraya tıklayalım.

Şimdi iki yüz, yüzler basamağında ne varmış 2,

2

Yirmi, onlar basamağında ne varmış?

Yirmi, dolayısıyla ne yazıyorum oraya ben?

Yirminin (20) başındaki 2’yi yazıyorum.

22

Peki birler basamağında ne varmış?

Dört (4).

224

İkiyüz yirmi dört.

Dolayısıyla 4 yazıyorum.

Sayımız ne oldu?

224

Okunuşu:

İki yüz yirmi dört diye okunuyor.

Yazılışı da:

Yazıyla;

ikiyüz yirmi dört

diye yazılıyor.

Rakmlarla da:

2, 2, 4 şeklinde, yüzler basamağında 2, onlar basamağında 2 ve birler basamağında 4 olacak şekilde;

224

şeklinde yazılıyor.

Üçüncü sayımıza gelelim.

Üç yüz doksan beş.

Üç yüz doksan beş, tahmin edin bakalım.

Yüzler basamağına ne yazıyoruz?

Evet.

Üç yüz dediğine göre 3 yazıyoruz.

3

Onlar basamağına ne yazıyoruz?

Doksan (90) dediğine göre;

Doksanın (90) dokuzunu (9) yazıyorumz.

39

Ve birler basamağına ne yazıyoruz?

Beş (5) dediğine göre sadece 5 yazıyoruz.

395

Üç yüz doksan beş.

Rakamla da sayımız:

395

şeklinde yazılmış oluyor.

Diğer sayımıza geçiyoruz.

Dört yüz seksen altı.

Evet bunu da siz yapın.

Dört yüz seksen altı.

Yüzler basamağında evet dört (4) var.

4

Onlar basamağında Dört yüz seksen dediğine göre sekiz (8) var.

48

Ve birler basamağında altı (6) var.

486

Yazıyla yazdığımızda;

Dört yüz seksen altı

diye yazıyoruz.

Rakamlarla yazdığımızda bu şekilde sayımızı;

486

şeklinde yazıyoruz.

Evet diğer sayımıza gelelim.

Şöyle biraz da kaydıralım.

Beş yüz yirmi.

Evet burada ne dikkatinizi çekti?

Sadece beş yüz yirmi var.

Birler basamağında bir rakam gözükmüyor, daha doğrusu 0 rakamı gözüküyor.

O zaman nasıl yazacağız?

Beş yüz yirmi derken yüzler basamağına beşi (5) yazdık.

5

Onlar basamağına ikiyi (2) yazdık.

52

Yani birler basamağına sıfır (0) yazdığımızda sadece yirmiyi (20) yazmış oluyoruz.

520

Beş yüz yirmi

şeklinde okuyoruz.

Yazılışı;

Beş yüz yirmi

Ve sayının da rakamlarla gösterilişi;

520

bu şekilde.

Beş yüz yirmi.

Diğer sayımıza gelelim.

Altı yüz on.

Bu sefer yine birler basamağında sayı yok, daha doğrusu sıfır (0) var, ama yüzler basamağında altı (6) var ve onlar basamağında bir (1) var ve birler basamğında sıfır (0) var.

Dolayısıyla;

610

şeklinde yazıyoruz rakamlarla sayımızı.

Ve;

Altı yüz on

diye okuyoruz ve yazıyoruz.

610

Ve diğer sayımıza gelelim.

Yedi yüz on yedi.

Bu sefer birler basamağında da yine var sayı.

Yüzler basamağında ne var?

Yedi (7) var.

7

Onlar basamağında ne var?

On (10) var. Yani 1 yazıyorum.

71

Ve birler basamğında ne var?

Yine yedi (7) var.

717

Nasıl okuyoruz?

Yedi yüz on yedi

diye okuyoruz.

717

Yedi yüz on yedi

şeklinde sayımızı okuyoruz ve yazıyoruz.

Şöyle biraz daha kaydıralım.

Evet şöyle.

Sekiz yüz kırk.

Burada da yine …

Sekiz yüz, dolayısıyla sekiz (8) yazıyorum.

Ve sadece kırkı (40) yazdığımız zaman bu şekilde sayımız tamamlanmış oluyor.

840

Sekiz yüz kırk.

Böylece birler basamağında sayı olmadığı için, sıfır (0) var, onlar basamağında dört (4) var, yüzler basamağında sekiz (8) var.

840

Sekiz yüz kırk

şeklinde yazıyoruz ve okuyoruz.

Ve son sayımız;

Dokuz yüz altmış üç.

Dokuz yüz altmış üç, hemen yazalım;

Dokuz (9) yüz,

9

Altmış (60),

96

Üç (3)

963

Gördüğünüz gibi dokuz (9) yüzler basamağında, altmışın (60) altısı (6) onlar basamağında ve üç (3) birler basamağında diyerek bu şekilde sayımızı yazmış oluyoruz.

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak
İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak

Evet sevgili çocuklar gördüğünüz gibi bize bu şekilde sayılarla oynama kabiliyeti verilmiş.

Biz de bu kabiliyetimizi, bu yeteneğimizi geliştirmeliyiz.

Bu yeteneğin veriliş nedenine uygun olarak davranmalıyız diyerek,

Bu günkü İlkokul Bir Soru Bir Cevap’ın sonuna geldik.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz, hoşçakalın diyoruz.

Hoşçakalın.

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Verilen doğal sayıların okunuşlarını yazma


Merhaba sevgili çocuklar!

dersdunyasi.net

olarak düzenlemiş olduğumuz “İlköğretim Matematik Bir Soru Bir Cevap”a hoş geldiniz.

Bugünkü sorumuz:

  1. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazalım:

Şimdi hep birlikte bu sayılara bakalım.

İlkönce birinci sayımıza bakıyoruz.

101

Hemen şuraya da yazalım.

Yüz bir.

Evet 1 yüzler basamağında, 0 onlar basamağında 0 olduğu için onu okumuyoruz, 1 de birler basamağında.

Dolayısıyla bunu

Yüz bir

diye okuyoruz.

Eğer onlar basamağında bir rakam, sıfırın haricinde bir rakam olsaydı, kaç varsa ona göre okuyacaktık.

Mesela, 1 olsaydı,

Yüz on bir (111) diye okuyacaktık.

2 olsaydı,

Yüz yirmi bir (121) diye okuyacaktık.

3 olsaydı,

Yüz otuz bir (131) diye okuyacaktık, gibi.

Böyle düşünebiliriz.

Şimdi gelelim diğer sayımıza:

Evet

220

Burada da birler basamağında 0 var, yüzler basamağında 2 var, onlar basamağında 2 var, birler basammağında rakam olarak 0 var, dolayısıyla;

İkiyüz yirmi

diye okuyoruz.

Birler basamağında sayı olmadığı için daha doğrusu 0 rakamı olduğu için okumuyoruz.

Eğer 1 olsaydı mesela;

İkiyüz yirmi bir (221)

diyecektik.

2 olsaydı,

İkiyüz yirmi iki (222)

diyecektik.

3 olsaydı,

İkiyüz yirmi üç (223)

diye bu şekilde tek tek sayarak devam edecektik.

Diğer sayımıza gelelim:

Burada bakıyoruz,

Yüzler basamağında 3, onlar basamağında 3, birler basamağında 3 var.

Üçünde de 3 var.

333

O zaman nasıl okuyoruz?

Yüzler basamağındakini yazıyorum,

Üç yüz

diyoruz.

Onlar basamağına geldiğimiz zaman ne olacağız burayı?

3’ü 10 ile çarptığımızda 30 (otuz) diye okuyacağız.

Otuz; on, yirmi, otuz diye sayıyoruz ya,

On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan sonunda yüze gelmiş oluyoruz yüz diyoruz.

Dolayısıyla 3 olduğu için onlar basamağında,

Otuz

diye okuyoruz.

Ve birler basamağında yine ne var?

3 var.

Dolayısıyla ne diye okuyoruz?

Üç

diye okuyoruz sadece.

Birler basamağında 3 olduğu için üç,

Onlar basamağında 3 olduğu için otuz,

Yüzler basamağında 3 olduğu için üç yüz

diye okuyoruz. Toplamda ne diye okuyoruz?

Üç yüz otuz üç

diyoruz.

333

Evet diğer sayımıza geçiyorum.

Burada da yine bakıyoruz ortadaki, onlar basamağındaki sayı yok, daha doğrusu rakam olarak 0 var,

404

Dört yüz dört

diye okuyacağız bunu da.

Yüzler basamağında 4,

Onlar basamağında sayı yok, daha doğrusu 0 rakamı var,

Birler basamağında 4 var,

Dört yüz dört

diyoruz.

404

Şimdi ilk baştan böyle biraz 1 ler, 2, 3, 4 diye gittik, 5’e geldik.

5 ile başlayan bir sayıya geldik.

500

Yüzler basamağında 5 olduğu için

Beş yüz,

Onlar basamağında 7 olduğu için

Yetmiş,

diyoruz.

On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş

diyoruz.

Ve birler basamağında 1 olduğu için

Bir

diyoruz.

571

Hemen yazalım.

Beş yüz yetmiş bir

diyoruz.

571

Evet diğer sayımıza geçelim:

Yüzler basamağında 6 var.

Ne yazıyorum?

Altı yüz

Onlar basmağında 3 var.

Ne yazıyorum?

Otuz

Ve birler basamağında 2 var.

Ne yazıyorum?

İki

Altıyüz otuz iki

diye okuyoruz.

632

diye okuyoruz bunu da.

Ve diğer sayımıza geçiyorum:

Yüzler basamağında 7 var

Yedi yüz

diyorum.

Yedi yüz

Onlar basamağında 5 var.

Ne diyorum?

On, yirmi, otuz, kırk, elli

Elli

diyorum.

50

Yedi yüz elli

Ve birler basamğında 1 var.

Bir

diyorum.

Yediyüz elli bir

751

diyoruz.

Ve diğer sayımıza geçiyoruz.

Yüzler basamağında 8 var, dolayısıyla;

Sekiz yüz

diyorum.

Onlar basamağında 9 var, dolayısıyla ne oluyor?

10, 20, 30, 40 ,50, 60, 70, 80, 90

9’a geldiğimiz zaman 90 (doksan) diyoruz.

O zaman;

Doksan

Ve birler basamağında kaç var? 8 var.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dolayısıyla;

Sekiz

diyorum.

Sekiz yüz doksan sekiz

898

diye bunu okuyoruz, bu sayımızı.

Ve son olarak nereye geldik?

Son sayımız

900

Şimdi;

Yüzler basamağında 9 var, dolayısıyla

Dokuzu yazdım.

Yüzler basamağında olduğu için

Yüzü yazdım.

900

Dokuz yüz

Ama onlar ve birler basamağında sayı olmadığı için daha doğrusu 0 rakamı olduğu için herhangi bir, iki, üç, dört diye bir sayı veya rakam olmadığı için herhangi bir şey yazmıyorum.

Dolayısıyla bu sayıyı kaç diye okuyorum?

Dokuz yüz

diye okuyarak bugünkü sorularımızı bitirmiş olalım.

İşte insanoğluna böyle, varlıkların sayılarını belirlerken bu şekilde sayıları kullanma özelliği verilmiş, sayıları kullanıyoruz.

Mesela,

Örneğin ne diyoruz?

Okulumuzda toplam 220 (iki yüz yirmi) öğrenci var diyoruz, mesela.

Bir örnek.

Ya da 333 (üç yüz otuz üç) öğrenci var diyoruz.

220 öğrenci var diyoruz mesela.

Ama sayılarını bilemediğimiz varlıklar da var.

Mesela;

Gökyüzünde yaratılan yıldızları,

Tüm ağaçlara takılan yaprakları,

Denizlerde yüzecek şekilde tasarlanan balıkları sayamıyoruz.

Onların sayılarını bilemiyoruz.

Ama onları yaratan Yaratıcı elbetteki onların sayılarını da biliyordur diyerek bugünkü “İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap”ın da sonuna gelmiş olalım.

Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.

Hoşçakalın.

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Verilen doğal sayıların okunuşlarını yazma
İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Verilen doğal sayıların okunuşlarını yazma

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Abaküsteki sayı ve okunuşunda eksik olanları tamamlama


Merhaba sevgili çocuklar!

dersdunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz “İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap”a hoşgeldiniz.

Bu günkü sorumuz şöyle:

Aşağıdaki abaküs ile altında yer alan sayılar ve okunuşlardan eksik olanları tamamlayalım.

Şimdi bakıyoruz abaküse, binler basamağında üç tane boncuk var.

Bunu 3 bin diye okuyoruz.

Yüzler basamağında 2 tane boncuk var.

Bunu 2 yüz diye okuyoruz.

Ve onlar basamağında 1 tane var.

On diye okuyoruz, eğer daha fazla olsaydı, 10, 20, 30 şeklinde çıkacaktı.

Ama 1 tane var, on diye okuyoruz.

Ve birler basamağında yine 1 tane var, bir diye okuyoruz.

Bu da yine 1, 2, 3, 4 diye yukarı doğru çıksaydı, ona göre kaç tane varsa onu söyleyecektik.

Ama 1 tane var, bir diye okuyoruz.

Şimdi aşağıda verilen sayıya baktığımız zaman zaten binler basamağı, yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı şeklinde 4 tane basamak var.

Binler ve onlar basamağı verilmiş, yüzler ve birler basamağı verilmemiş.

Hemen baktığımızda binler basamağında 3 tane boncuk vardı dolayısıyla 3 yazılmış.

Yüzler basamağına bakıyoruz 2 tane boncuk var, dolayısıyla biz yüzler basamağına kaç yazıoyruz?

2 yazıyoruz ve iki yüz diye okuyoruz.

Binler basamağında 3 tane olduğu zaman üç bin diye okuyorduk.

Şimdi onlar basamağına bakıyoruz 1 tane var, on diye okuyoruz.

Ve birler basamağında 1 tane var onu da bir diye okuyoruz.

Sayımız şimdi tamamlanmış oldu.

Bir okuyalım.

Üç bin iki yüz on bir.

3211

Abaküsten bakalım.

Üç bin iki yüz on bir.

Sayıya bakıyoruz.

3211

Şimdi bunu aşağıya ifade olarak da yazalım.

Üç, boşluk bırakılan yerlere yazıyorum,

Üç bin

İki yüz

Zaten yazmışlar.

Üç bin iki yüz,

Ne yazmamışlar?

On’u yazmamışlar.

On

Bir

Üç bin iki yüz on bir

diyerek bu şekilde sayımızı tamamlamış oluyoruz.

İnsanlar böyle bu şekilde sayıları böyle evirip çevirebiliyorlar.

Onlarla oynayabiliryorlar.

Diğer canlılar mesela bitkiler ve hayvanların bu şekilde sayılarla oynadıklarını hiç gördünüz mü?

Tabii ki, hayır.

Çünkü bu özellik insanlara verilmiş.

İnsanlar bu şekilde matematiksel işlem yapabilecek şekilde tasarlanmış,

diyerek bugünkü

İlokul Matematik Bir Soru Bir Cevap’ın da sonuna gelmiş oluyoruz.

Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.

Hoşçakalın.

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Abaküsteki sayı ve okunuşunda eksik olanları tamamlama
İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Abaküsteki sayı ve okunuşunda eksik olanları tamamlama

İLKOKUL MATEMATİK BİR SORU BİR CEVAP


İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap
İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Bloklarla modellenmiş sayıları ve okunuşlarını yazma


İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Bloklarla modellenmiş sayıları ve okunuşlarını yazma
İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Bloklarla modellenmiş sayıları ve okunuşlarını yazma

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Bloklarla modellenmiş sayıları ve okunuşlarını yazma

Merhaba sevgil çocuklar!

dersdunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz “İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap”a hoş geldiniz.

Bugünkü sorumuz:

4. Aşağıdaki bloklarla modellenmiş sayıları ve okunuşlarını yazalım.

Şimdi burada 4. soruda iki tane sayı var, bloklarla modellenmiş şekilde.

Bunlar hep birlikte ne yapacağız, sayıları yazacağız ve dokunuşlarını yazacağız.

Şu mavi bloğa baktığımız zaman buna binlik blok diyoruz.

Burada mesala öndeki yüzeyde 100 tane var, bir tane bloğunda 100, bu 10 tane arka arkaya dizildiği için buna bin diyoruz.

Yani 10 tane 100 bin (1000) yapıyor.

Buna 1000’lik blok diyoruz.

Bundan 1 tane var, binlik bloktan.

Buraya baktığımız zaman burada da pembe, beyaz ve pembe arka arkaya dizilmiş, her birisi 100’lük blok.

Yani şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

10 tane var yukarı doğru.

Bu yana doğru da saydığımız zaman bu 10 tane olan bloktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on tane on ne yapıyor 100.

Yani şunun her birisi 100’lük blok.

Bundan kaç tane var?

– 3 tane var.

Bunu ne diye okuyoruz 300 diye okuyoruz.

Buraya baktığımız zaman burada da 10’luk bloklar var.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bir tanesinde 10 tane küçük küp blok var, 10’luk blokta.

Kaç tane 10’luk blok var?

– 2 tane 10’luk blok var.

Buraya baktığımızda zaman da 1’lik bloklar var.

Her bir blok 1 tane.

Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane de 1’lik blok var.

Şimdi bunu okuyacak olursak:

1 tane binlik var 1000,

3 tane yüzlük var 300,

2 tane onluk var 20,

4 tane birlik var 4,

Bunu şuraya yazacak olursak, şöyle yapalım:

Ne dedik?

Bir tane binlik var, binler basamağına 1 yazıyorum, bir tane olduğu için.

Yüzler basamağına kaç yazacağım?

3 tane yüzlük olduğu için 300 olarak ifade edebilmek için 3 yazıyorum.

Dolayısıyla ne oldu?

Bin üç yüz.

Onlar basamağına geldiğimiz zaman kaç tane onluk var?

– 2 tane var.

Yani 20 diye okuduğumuz 2 tane onluk var, dolayısıyla kaç yazıyorum, 2 yazıyorum.

Bin üç yüz yirmi oldu şu ana kadar.

Ve birlik basamağına geldiğimizde kaç tane birlik var, 1, 2, 3, 4 tane var.

Kaç yazıyorum?

– 4 yazıyorum.

Nasıl okuyoruz?

1324, Bin üç yüz yirmi dört, diye okuyoruz.

Bin

Üç yüz

Yirmi

Dört.

1324.

Şimdi bir de bunun buraya ifadesini de yazalım.

Bin üç yüz yirmi dört, 1324.

1324, bin üç yüz yirmi dört.

Evet birinci sayımızı, modelle, bloklarla modellenmiş sayımızı yazmış olduk.

Şimdi gelelim diğer sayımıza.

Şimdi buraya bakıyoruz.

Binlik bloktan 2 tane var.

Dolayısıyla ne diye okuyoruz?

2 bin (2000) diye okuyoruz.

Yüzlük bloktan 1 tane var.

Dolayısıyla ne diye okuyoruz?

Yüz (100) diye okuyoruz.

Onluk bloktan 1 tane var, on (10) diye okuyoruz ve

Birlik bloktan 2 tane var iki (2) diye okuyoruz.

Hemen şuraya yazalım:

İki tane binlik 2 diyorum binler basamağına.

Yüzler basamağına bir tane yüz olduğu için 100, yüzlük basamağına 1 yazıyorum.

Yine onlar basamağına bir tane onluk olduğu için 1 yazıyorum.

Yani on (10) anlamında.

Ve birler basamağında 2 tane birlik olduğu için 2 yazıyorum.

Dolayısıyla nasıl okuyorum?

2112, iki bin yüz on iki.

İki bin yüz on iki, 2112.

Şimdi bir de bunun şuraya yazalım ifadesini:

İki bin

Yüz

On

İki

2112.

İki bin yüz on iki, 2112.

2112, iki bin yüz on iki,

diye bu şekilde bu sayıları okuyoruz ve yazıyoruz.

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Bloklarla modellenmiş sayıları ve okunuşlarını yazma
İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Bloklarla modellenmiş sayıları ve okunuşlarını yazma

Yani insanoğlu, insanoğluna hem şekillerle hem de sayılarla işlem yapabilme özelliği verilmiş.

Sayıları ve varlıkların özelliklerini kavrayabilecek şekilde yaratılmış diyerek bugünkü “Bir Soru Bir Cevap, İlkokul Bir Soru Bir Cevap” programımızı bitirelim.

Bir sonraki “Bir Soru Bir Cevap”ta buluşmak dileğiyle herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

Hoşçakalın.

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi dört basamaklı farklı doğal sayılar oluşturma ve yazma


İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap : Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi dört basamaklı farklı doğal sayılar oluşturma ve yazma

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi dört basamaklı farklı doğal sayılar oluşturma ve yazma
İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi dört basamaklı farklı doğal sayılar oluşturma ve yazma

En son 2122 sayısını yazdık.

Biz hangi yıldayız?

Şu anda 2022 yılındayız.

100 yıl sonra 2122 olacak inşaallah (Eğer kıyamet kopmazsa).

Muhtemelen bu satırları yazan ve 2022 yılında okuyanlar o zaman yaşamıyor olacak.

Belki de çocuklarımız ve torunlarımız görecek.

Demek ki tarihleri yazarken bu dört basamaklı sayılardan faydalanıyoruz.

Daha bunun gibi birçok işimizi matematiksel işlemler yaparak çözüyoruz.

İnsanoğluna bu şekilde matematiksel işlemler yapabilme özelliği verilmiştir.

İnsanoğlu o şekilde, o donanımda, matematiksel işlem yapabilme kapasitesinde yaratılmıştır.

%d