YEŞİL SOL Parti Eğitim Programı

YEŞİL SOL Parti Eğitim Programı

Bu sayfada YEŞİL SOL Parti Eğitim Programı Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır. Partinin kendi internet sitesindeki teknik problemden dolayı metin kopyalanamamış sadece bağlantısı verilebilmiştir.

YEŞİL SOL Parti Eğitim Programı
YEŞİL SOL Parti Eğitim Programı

YEŞİL SOL Parti Eğitim Programı

https://yesilsolparti.org/programatik-metin/

HKP – Halkın Kurtuluş Partisi Eğitim Programı

HKP - Halkın Kurtuluş Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada HKP – Halkın Kurtuluş Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

HKP - Halkın Kurtuluş Partisi Eğitim Programı
HKP – Halkın Kurtuluş Partisi Eğitim Programı

HKP – Halkın Kurtuluş Partisi Eğitim Programı

HÜRRİYETİN BEŞİĞİ: Kültür Bağımsızlığı

(Halkın Kültürü)

14- Hak arayan adliye gibi, GERÇEĞİ arayan ve gerçeği arayan İNSANI YARATAN öğretim, eğitim ve bilim kurumlarımız da, ülkemizde gerçekten KEŞİF ve İCAT ruhunu beslemek için tam bağımsızlığa kavuşacak. Bütün eğitmen, öğretmen ve profesörler; kendi KÜLTÜR SENDİKALARI’nda kişiliklerini ve menfaatlerini (çıkarlarını) koruyacaklar.

Hükümet, bir öğretim kanunu ile, öğretim kollarını, öğretmen niteliklerini, okul masraflarını belirtmekle kalacak ve özel müfettişleriyle yalnız o kanunun uygulanmasını kontrol edecek. Başka şekilde, öğreticilerin hayat, istikbal (gelecek: sosyal güvenlik) ve faaliyetlerine karışmayacak.

15- ÖĞRETİM SİSTEMİ: Özellikle kol işiyle kafa işi arasındaki uçurumu doldurma hedefini güdecek.

İLKÖĞRETİM: Çevre üretimlerinin tarla ya da fabrika vb. sistemine göre,

TEKNİK ve ORTAÖĞRENİM: Memleket sanayi plânında ayrılmış o yerin pratik ekonomik ihtiyaçlarına göre programlanacak.

YÜKSEK ÖĞRENİM: yabancı yayınları aşırmalarla rızıklanan kürsü ötülgenliği yerine, memleketimizin yerüstü, yeraltı, insan, hayvan bütün varlıklarını inceleyerek, Ekonomi ve üretim şartlarımızı geliştirmeye fiilen yarar ORİJİNAL emeği geçirecek; lâboratuarını tarlalarımıza ve atölyelerimize bağlayarak BİLİM YAPMA görevini endüstriyel kalkınma hamlemizle taçlandıracak.

16- Eğitim DEMOKRATLAŞTIRILACAK. Ezberciliğe değil, güçlükler karşısında çözüm yolları bulma, yani bellek yerine zekâyı işletme prensibi, öğretim ve eğitimin baş prensibi olacak. Ölçü alınarak, kişiye özel, el yapımı ayakkabı üretir gibi, her öğrencinin kişiliğini ezmeyen eğitim güdülecek.

“Fazla diplomalı bize gerekmez” kaygısı ile, SINAV’lar öğrenci “turnikesi”, ya da salhanesi (mezbahası, kesimevi) haline sokulmayacak. Dönen (başarısız) öğrenci oranı; öğretmenin, öğretim sisteminin ve öğretim araçlarının nitelikleriyle kıyaslanacak ve başarının yükseltilmesi için, saptanan eksiklikler ya da yanlışlıklar hızla giderilecek.

Öğretimin her kademesine her yaş ve cinsiyetten herkes sınav vermek şartı ile girip belge alabilecek.

Her yerde HALK ÜNİVERSİTELERİ kurulacak.

17- Öğretim ve Eğitim, biçimi ve içeriğiyle LAİKLEŞTİRİLECEK.

18- Anadilde eğitim serbest olacak. Devlet ve diğer kamu yönetimleri bu konuda üzerlerine düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirecek.

19- Yabancı dilde eğitim yasaklanacak.

20- Eğitim bütünüyle bir kamu görevi olacak. Eğitimden para kazanma yasaklanacak. Herkese eşit, parasız eğitim imkânı sunulacak.

KAYNAK


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

Bu sayfada siyasi partilerin eğitim programları yer almaktadır. Kaynak olarak siyasi partilerin kendi internet siteleri kullanılmıştır.

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

Genç Parti Eğitim Programı

Genç Parti Eğitim Programı

Bu sayfada Genç Parti Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin internet sayfası kullanılmıştır.

Genç Parti Eğitim Programı
Genç Parti Eğitim Programı

Genç Parti Eğitim Programı

2- Eğitim ve Öğretim


Kişi ve ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeyleri aldıkları eğitim, kültür ile doğrudan
alakalıdır. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve ülkemizi çağdaş medeniyetler
seviyesine çıkartacak bireylerin yetiştirilmesi başlıca görevidir.
Kısa vadede orta eğitim seviyesinde teknik eğitim ve mesleki okulların sayısının artırılması,
geliştirilmesi, bireylerin meslek sahibi yapılıp, sanayinin ara eleman ihtiyacının karşılanması
zorunludur.
Bireyler, ilköğretimden başlayarak yeteneklerine göre topluma faydalı olabilecekleri alanlara
yönlendirilmeli, mesleki eğitim imkân ve alanları genişletilmelidir.
Devlet, koyacağı kurallar içerisinde fertlerin ve özel kuruluşların eğitim, öğretim hizmetleri
vermelerine imkân sağlamalı, bu kuruluşlara vergi teşvikleri uygulamalıdır.
Herkes, yeteneği ve ilgisi doğrultusunda yükseköğrenim görme imkânına sahip olmalıdır.
Bu talebinin karşılanması için alınacak tedbirler devletin asli görevidir. Yükseköğrenim veren özerk yapıya sahip üniversite ve eğitim kurumlarının kaliteden ödün vermeksizin sayısı artırılmalı ve orta vadede pek çok gencimizin istediği üniversite eğitimini almasını engelleyen adaletsiz yükseköğrenim sınav sistemi tamamen kaldırılmalıdır.
Eğitim ve öğretim kurumlarının tamamı teknolojinin her türlü gelişmesine ayak uyduracak
ve bilgi çağının gereklerine uygun bir şekilde donatılmalı, bu imkân ülkemizin tüm bölgelerine eşit olarak yayılmalı, eğitim ve öğretim faaliyetinin temeli olan öğretmenlerimizin özlük imkânları yeterli seviyeye çıkartılmalıdır.

KAYNAK

https://www.gencparti.org/mani-festo


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

Bu sayfada siyasi partilerin eğitim programları yer almaktadır. Kaynak olarak siyasi partilerin kendi internet siteleri kullanılmıştır.

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

EMEP – Emek Partisi Eğitim Programı

EMEP - Emek Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada EMEP – Emek Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

EMEP - Emek Partisi Eğitim Programı
EMEP – Emek Partisi Eğitim Programı

EMEP – Emek Partisi Eğitim Programı

6.            Ülkenin çok uluslu bir ülke olduğu resmen ilan edilerek tüm ulusal baskı ve ayrıcalıkların kaldırılması. Bütün uluslar ve ulusal topluluklarla diller arasında tam hak eşitliği. Başta Kürt ulusu olmak üzere bütün uluslara ayrı devlet kurma hakkı dahil kendi kaderini tayin hakkı. Zorunlu tek devlet dili uygulamasının kaldırılması. Bütün uluslara ve ulusal topluluklara kamu hizmetlerinden anadilinde yararlanma hakkı.

7.            Gerçek bir laiklik için dinin devletten ayrılması. Dinin kişiye özel bir alan olduğunun ilanı. Eğitim alanındakiler dahil devletin tüm dinsel kurumlarının feshi, dini kurumlar ve cemaatlerin devlet tarafından finansmanına son verilerek dinsel alanın bütünüyle inananlara terk edilmesi. Dinin siyasallaşmasının önlenmesi. Din ve eğitimin bütünüyle ayrılması; zorunlu din eğitiminin kaldırılması, müfredatın dini içeriğinden ayıklanması. Devletin bütün din, mezhep ve inanç toplulukları karşısında yansızlığına dayanan, inanma ve inanmama hakkını kapsayan gerçek bir inanç özgürlüğü.

10.          Okul öncesi ve üniversite dahil bütün eğitimin kamu hizmeti olarak yeniden örgütlenmesi. Her düzeydeki özel eğitim kurumlarının kamuya devri. İlköğretimden üniversiteye tüm okul giriş sınavlarının kaldırılması. Eğitimin her kademede parasız, bilimsel ve laik olması. Ülkedeki ulusal farklılıkları dikkate alan, bilim ve sanatı yeni kuşakların eğitiminin ve gelişmesinin temeli sayan, ırkçı, dinci ve cinsiyetçi olmayan temel bir müfredat. Eğitim kurumlarına ve olanaklara erişimde eşitlik.

a.            Yeterli sayıda parasız kreş ve anaokulu. Kız ve erkek her çocuk için 12 yıllık zorunlu temel eğitim. Bütün çocukların beslenme, ders araç-gereç ve ulaşım giderlerinin devlet tarafından karşılanması. İsteyen her çocuğa, eğilim gösterdiği her ortaöğrenim kurumuna girebilme hakkı.

b.            Başta gençler olmak üzere, herkese yüksek öğrenim ve üniversite eğitimi olanağı. YÖK benzeri kurum ve yasaların iptali. Özerk, bilimsel ve demokratik bir üniversite. Üniversite ve yüksek okulların, bileşenlerinin seçtikleri kurullar tarafından yönetilmesi. Öğrenci örgütlerinin, sağlanan ödenekleriyle birlikte yönetimlerden ayrı örgütlenmesi. İhtiyacı olan her üniversiteliye burs, parasız barınma, ulaşım ve yeterli beslenme.

KAYNAK

https://www.emep.org/emek-partisi-program-ve-tuzugu


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

Bu sayfada siyasi partilerin eğitim programları yer almaktadır. Kaynak olarak siyasi partilerin kendi internet siteleri kullanılmıştır.

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı

DSP - Demokratik Sol Parti Eğitim Programı

Bu sayfada DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

DSP - Demokratik Sol Parti Eğitim Programı
DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı

DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı

BÖLÜM 5
İNSAN VE TOPLUM

EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE SANAT

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında, DEMOKRATİK SOL’un özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik kurullarına göre dü­zenlemeler yapılacaktır:

 • Eğitim kurumlarında tek yanlı öğretimden çok, öğrenciyle öğretmen arasında diyaloga, iletişime ve etkileşime ağırlık verilecektir.
  • Eğitimin her dalında çağdaş eğitim yöntemleri uygulanacak ve bu yöntemlerin geliştirilmesine öğretmen ve öğrencilerin ortak kat­kıları özendirilecektir.
  • Eğitimde kişiliğin, özgür düşünceliliğin, demokratik davranışın ve katılımın, araştırmacılığın, yaratıcılığın, yapıcılığın ve üretken­liğin, çocukluktan başlayarak gelişmesi özendirilecektir.
  • Üniversite özerkliğine gerçeklik kazandırılırken, öğretim üye­lerinin ve öğrencilerin, yönetime ve program düzenlemelerine de­mokratik ve yapıcı katılımları sağlanacaktır.
  • Eğitim her yaşta herkese açık, sürekli ve parasız olacaktır.
  • Gençlerin, yetişecekleri alanları seçme özgürlüğü genişletile­cektir.
  • Gençlerin gelecekleri, eğitim kurumlarının giriş kapılarındaki sınavlardan çok, eğitim sürecinde ortaya çıkacak eğilim ve yete­neklere göre belirlenecektir.
  • Gerek üniversitelerde, gerek orta eğitim kurumlarında geniş ders geçme serbestliği tanınacaktır.
 • Askeri okullar dışında tüm orta eğitim kurumları tek çatı al­tında toplanacaktır.Böylece ders seçme olanakları arttırılacağı gibi, öğretim üyele­rinin, yapıların ve ders araç ve gereçlerinin ortak değerlendirilme­si yoluyla, orta eğitim kurumları arasındaki denksizlik de giderile­bilecektir.Yine bu yoldan, eğitimde birlik kendiliğinden güvence altına alınacak; değişik dallarda yetişen gençlerin birbirini daha iyi tanı­yıp anlamaları sağlanacak; ve toplumsal dayanışmanın temelleri okullarda atılmaya başlamış olacaktır.
 • Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak, ki­taplıklar ve kitap ödünç verme sistemi yurdun her köşesine eriştirile­rek, eğitici video ve teyp arşivleri oluşturularak, her düzeyde eğitim, tüm yurttaşların yararına sunulacaktır.Çağdaş eğitim teknolojisinden yararlanılarak yapılan uzaktan eğitim yüz yüze eğitimle desteklenecektir. Bu amaçla değişik yöre­lerde süreli kurslar düzenlenecektir ve gezici eğitim ekipleri kuru­lacaktır.Köykentlerin kurulmasıyla birlikte, tüm eğitim olanaklarından, köylüler de, kentlerde yaşayanlar kadar yararlanabilecektir.Toplum kalkınmasına gençliğin katkısı, yaparak ve yaşayarak eğitimde ve öğrenim çağındaki gençlerin toplumsal ilişkilerinde önemli bir öğe olarak değerlendirilecektir.Eğitim, gelişmenin gerektirdiği insan gücü gereksinmesini kar­şılayacak biçimde planlanacaktır.Ekonomik yapıda değişimlere ve teknolojik yeniliklere herkesin uyum sağlanmasını ve meslek veya sanat edinimini kolaylaştırıcı, her yaş grubuna yönelik eğitim programlarıyla, işsizliğin önlenme­sine eğitimin katkısı artırılacaktır.Çocuk yuvalan yaygınlaştırılarak okul öncesi eğitim kurumla­rına dönüştürülecektir.Emeklilere ve genel olarak yaşlılara, boş zamanların üretici ve yaratıcı çalışmalarla değerlendirmeyi özendirici eğitim programları sunulacaktır.
 • Özürlülerin eğitimine ve eğitim yoluyla kişilik ve yeteneklerini geliştirmelerine, meslek veya sanat edinmelerine özen gösterecektir. Özürlülerin, kültür, sanat, ve spor çalışmalarına katılabilmeleri sağ­lanacaktır.Körler için zengin bir kabartma yazılı kitaplık ve teyp arşiv oluşturulacaktır.Yönetim için gerekli bilgiler halka en geniş ölçüde ulaştırıla­rak, bu bilgiler, ayrıcalıklı çevrelerin tekelinde bir egemenlik aracı olmaktan çıkarılacaktır.Başta sendikalar ve kooperatifler olmak üzere, çalışan halk ke­simlerinin toplumsal örgütleri, halkın kültür düzeyini yükseltmek ve demokrasi bilincini geliştirmek için, halka örgütlenme, yönetim kooperatifçilik ve işletmecilik bilgisi ve eğitimi vermek için, mes­lek ve sanat edinimine katkıda bulunmak için, gençlere, yetişkinle­re, işsizlere ve özürlülere yönelik eğitim ve kültür çalışmalarına özendirilecektir.Bu amaçla, eğitim ve kültür merkezleri, halka açık toplantı sa­lonları kurmaları desteklenecektir.Yeni yetişen kuşakları ve genel olarak toplumu çağdışı veya demokrasiye ters düşen kültür koşullandırmaları altına sokma giri­şimlerini etkisiz bırakmaya özen gösterilecektir.Kültür alanında özerk kurumlaşma olanakları genişletilecektir.O arada, Atatürk’ün kişisel vasiyetinin ve mirasının gereği, hu­kuk devleti kurallarına uygun olarak yerine getirilecektir.Çeviri çalışmaları devlet katkısıyla genişletilerek, Türk toplu­munun, bilim, yazın ve sanat alanlarında dünyadaki gelişmeleri ya­kından izleyebilmesi sağlanacaktır.Kültür, sanat ve spor çalışmaları yurdun ve kentlerin her yöre sinde ve toplumun her kesiminde yaygınlaştırılacaktır.Köykentlerle birlikte, bu çalışmalar geniş ölçüde köylülere de sunulabilecektir.Bu çalışmalarla ilgili kuruluşların, yapıların, alanların, araç ve gereçlerin ortak kullanımı ve herkese açık olması sağlanacaktır. Dinlence aylarında okul yapılarından halka açık eğitim ve kültür ça­lışmaları için yararlanılacaktır.Televizyon programlarının, kültürde, sanatta ve sporda halkı seyirci durumunda bırakmaması, etkin katılıma ve yaratıcılığa da yöneltip özendirmesi gözetilecektir.Kitle iletişim araçlarından, halk sanatlarını canlandırıp gelişti­rici yönde yararlanılacak; ve halk sanatlarına halkın yaygın ve et kin katılımı özendirilecektir.Köylülerin tüm sanat çalışmalarına etkin katılım olanakları sağlanacaktır.Tiyatro önemli bir eğitim ve kültür aracı olarak bütün ülkeye, o arada köykentlerle birlikte köylere yaygınlaştırılacaktır ve halk katılımı bu alanda desteklenecektir.Çok sesli musikiye yönelim özendirilirken, özgün Türk musiki­si de yozlaştırıcı etkilerden korunacaktır.Görsel sanatların kentleşmede ve günlük yaşamda işlevsel yer kazanması desteklenecektir.Belirli bir düzeye erişen Türk sinemacılığının özgürlük içinde gelişmesine ve dünyaya açılmasına yardımcı olunacaktır.Başta kitap olmak üzere, kültür, sanat ve spor araçları devlet desteğiyle ucuzlatılacaktır.
 • Yurdun her köşesinde ve toplumun her kesiminde spor çalış­malarına etkin halk katılımı sağlanmadıkça, spordan, insan kişiliği ve sağlığı için ve toplumsal ilişkiler için beklenen yarar elde edile­meyeceği gibi, profesyonel sporun kaynağı da kısır kalacağına göre, amatör spora öncelik tanınacaktır.
 • Profesyonel spordan sağlanan gelirin önemli bir bölümü amatör spor kulüplerine ve kitle sporuna ayrılacaktır.
 • Spor kulüpleriyle üst kuruluşlarının yönetimleri demokratik seçim yoluyla oluşturulacaktır.Demokratik davranış ve dayanışma spor yoluyla da geliştirilecektir.
 • Kültür, sanat ve spor alanlarında çalışanlar için yeterli bir soysal güvenlik düzeni kurulacaktır.

KAYNAK


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

Büyük Türkiye Partisi Eğitim Programı

Büyük Türkiye Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada Büyük Türkiye Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

Büyük Türkiye Partisi Eğitim Programı
Büyük Türkiye Partisi Eğitim Programı

Büyük Türkiye Partisi Eğitim Programı

IV-3) Milli Eğitim Politikalarımız:

Eğitim en temel insan haklarındandır “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir nesil yetiştirmeyi hedeflemiştir. Öğrenim  ve öğretim sürecini siyasi etkilerden arındırıp, bir Devlet politikasına dönüţtüreceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Çağdaş Eğitim gerçekleştirilecek. Cezalandırıcı değil, ödüllendirici olan eğitim sistemini benimseyeceğiz. Bilgiyi özümsemiş, araştırıcı, biat eden değil, sorgulayan, katılımcı, paylaşımcı, yeniliklere açık gençler yetiştireceğiz. Geleceği kurgulayabilecek, geçmişini bilen, doğaya saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı ve bilinçli gençler yetiştireceğiz. Geleceği kurgulayabilecek, geçmişini bilen, doğaya saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı ve bilinçli gençler yetiştireceğiz.

Devlet destekli eğitimin zamanla paralı eğitime dönüşüyor olması ülkemiz için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Paralı eğitim aile bütçelerini ciddi şekilde maddi sıkıntıya sokmaktadır. Çocuklarımızın, gençlerimizin gelişmiş ülke gençleriyle benzer kalite eğitim alabilmesi için Devlet desteğine ihtiyaç vardır. Her TC vatandaşının ÜCRETSİZ eğitim alması en temel hakkıdır. DEVLETİN BİRİNCİ GÖREVİ VATANDAŞINA KALİTELİ ve ÇAĞDAŞ EĞİTİM VERMEKTİR. BEDAVA DİPLOMA DAĞITMAK DEĞİLDİR. Ücretsiz kaliteli eğitim planlaması mutlaka yapılacak ve eğitimin tüm vatandaşlarımıza ulaşması sağlanacaktır.

Eğitim Bakanlığı tarafından maddi sıkıntısı olan gençlere lise son sınıfa kadar eğitim bursu verilecek ve onların yurt gereksinimini karşılanacaktır. Bu şekilde çocuklarımız ve gençlerimiz denetimsiz, yasal olmayan vakıfların, siyasi partilerin, terör örgütlerinin, radikal dinci örgütlerin cinsel istismarcıların elinde oyuncak olmaktan kurtarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara sekizinci sınıfa kadar kendi mahalle ve köylerinde eğitim verecek ve çocukların aileden koparılmamasına özen gösterecektir. Bilim derslerinde ve din derslerinde ana dilde eğitime dönülecektir. Son beş yıldır imam hatip okullarına dönüştürülmüş karma eğitim veren parasız Devlet orta ve lise okullarının tekrar eski konumuna kavuşturulması gereklidir. Bu durumdaki okullara tekrar eski statüleri kazandırılacaktır ve bu okullar tekrar yeniden bilim ağırlıklı eğitim programlarına kavuşturulacaktır. Din eğitimi, vakıfların kontrolünden geri alınarak Milli Eğitim Bakanlığının kontrolüne verilecektir. Din Eğitimi derslerinin içinde ahlak ve görgü derslerinin de verilmesi zorunlu olacaktır. Çocuk hikâye kitaplarının, romanlarının içindeki Türk toplum değerlerine törelerine, ahlakına aykırı olan, kadınları, çocukları, hayvanları aşağılayıcı nitelikteki, evrensel hukuk kurallarına uymayan Atatürk ilkelerine aykırı içerikler taşıyan yayınlar yeniden gözden geçirilerek uzman kişiler tarafından düzenlenecektir.

Okullarda sınıflar en fazla 30 kişi olacaktır. Üniversite öğrencileri bu ülkenin yakın geleceğidir. Üniversite öğrencileri maddi durumları göre uzun vadeli borçlandırma yöntemi ile burs temin edilecektir. Ödeme gücü olmayan üniversite öğrencilerine ise ileride ödeme gücü olunca ödeyebilmelidirler. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, özellikle kırsal bölgelerde, yoksul kesimlerin yoğun olduğu yörelerde yatılı ilköğretim okulları yapılması ile nitelikli eğitim sistemi kurulması hedef alınmıştır. Zorunlu hallerde taşımalı eğitim yapılmalıdır. Yetiişkinlerin eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. Okuma yazma bilmeyen kalmamalıdır. Halk Eğitim Merkezleri yaygınlaştırılarak buralara katılan kursiyerlere zorunlu olarak toplumsal ve sosyal içerikli kampanyalar yapılarak toplumun çöküşe uğrayan ahlaki değerleri yeniden tesis edilmelidir.

Din kültürü ve ahlak eğitimi çağdaş bir toplum ve devlet yapısına uygun, insan ve doğa sevgisini arttıracak şekilde, ahlakın üstünlüğünün ön plana çıkarılacağı eğitim programlarıyla yeniden yapılandırılmalıdır. Vatandaşlık eğitim dersleri yeniden uygulamaya konulmalıdır. Bireylere vatandaş olmanın getirdiği haklar ve sorumluluklar öğretilmelidir. İmam hatip okulları sayıları yalnızca ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda okuttuğu temel eğitim kitaplarının içerikleri yeniden gözden geçirilerek, ahlaka, çağdaş yaşama, toplum düzenine aykırı olan, Atatürk düţmanlığı içeren yayınların, utandırıcı söylemlerin bu kitaplardan kaldırılması sağlanacaktır.

Türk sanayicisi yetişmiş kalifiye eleman arıyor ve bulmakta zorlanıyor. Bu sorun ancak eğitim ile çözülür. Bugün Almanya’yı Almanya yapan kalifiye eleman yetiştirmek için açılmış okullardır. Biz de Almanya gibi yapacağız ve kendi elemanımızı yetiştirmek için (A) Çıraklık, (B) Kalfalık ve (C) Ustalık okulları açarak sanayimizin eleman sorununa çözüm getireceğiz. 

Neden Finlandiya Eğitim Sistemi Dünyadaki en iyi sistem seçildi?

Eğitimin Bel Kemiği: Finlandiya’da Öğretmen Olmak!

         Türkiye olarak bundan nasıl ders çıkartmalıyız?

Finlandiya’da “yaşam boyu öğrenme” eğitimin en önemli ilkesidir. Öğretmenler devamlı gelişen öğrenme tekniklerini, zorunlu hizmet içi eğitimlerle takip ediyorlar. Finli öğretmenler meslek hayatları boyunca katıldıkları kursları, kendilerini geliştirmek için fırsat olarak görüyorlar.

 1. Finlandiya’daki eğitim fakülteleri Tıp eğitimine denk bir eğitim veriyor. Bir  öğretmen asgari 5 – 6 yıl eğitim alıyor. Bu durumu “öğretimin bizim için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi, en az insan hayatı kadar değerli” şeklinde açıklıyorlar.
 2. Öğretmenlerin hepsi master derecesine sahip. Eğitimlerinin son yıllarında öğretmen adayları  eğitim zamanının yarısını okullarda harcarken diğer yarısını da genellikle pedagojik eğitim üzerine master çalışmaları yapmak için harcıyorlar. Her biri en az bir yabancı dil bilen öğretmenler pedagoji üzerine de master eğitimi alıyorlar.
 3. Öğretmenler kendilerini asla yeterli bulmuyor ve sürekli olarak yenilikleri, gelişmeleri takip ediyorlar. Dünya’daki en iyi  öğretmenler sıralamasında birinci olsalar da “biz yeterince iyi değiliz, bu halde bile en iyi bizsek kötüleri düţünmek dahi istemiyoruz” diyecek kadar da tevazu sahibiler.
 4. Finlandiya eğitim fakültelerinin birinci önceliği “özerk öğretmenler” yetiştirmek. Çünkü Finlandiya’da bir müfredat yok,  öğretmenler kendi sınıflarının durumuna göre çok geniş bir yetki alanına sahip ve istediği müfredatı uygulayabiliyor.
 5. Finlandiya’da öğretmenlerin üzerinde müfettiş, denetleme gibi baskı unsurları yok. Finlandiya’daki  öğretmenler son derece özgür, devlet verdiği eğitime o kadar güveniyor ki öğretmenleri haricen bir de denetlemeye tabii tutmuyor. Kendi kararlarını kendi veren öğretmenler, aynı zamanda kendi otokontrol mekanizmasına da sahip oluyorlar.
 6. Devletin kontrol etmemesi öğretmenleri rahatlığa itiyor mu? Kesinlikle hayır, en baştan beri dediğimiz gibi öyle üst düzey bir seçme ve eğitim sürecinden geçiyorlar ki  öğretmenler bu özgürlüklerini araştırma temelli eğitim için kullanıyorlar.
 7. Öğretmenlere ülkenin her köţesine medeniyet taşıyan kişi gözüyle bakılıyor. 90’lardan itibaren Finlandiya devleti öğretmenlerin son derece yüksek standartlarda eğitilmesi gerektiğine hükmediyor. Devlet kontrolü tamamen kalkıyor, öğrencilerinin durumundan, eğitimlerinden, müfredattan tamamen okulların sorumlu olması gerektiğine karar veriyorlar. Ve bu başarıyı getiriyor. Merkezi bir yönetimin getirdiği bölgesel sıkıntılar, sorumluluk o bölgenin öğretmenlerine verilerek aşılıyor. Bu sayede her öğrencinin içinde bulunduğu koşullardan bağımsız olarak, eşit bir eğitim görmesi sağlanıyor.
 8. Finli öğretmenleri bu derece başarılı yapan şey kesinlikle çok akıllı olmaları değil. Çünkü eğitim fakülteleri öğrencilerini zeka düzeyine göre seçmiyor. Bizdekine benzer bir sınav sonucunda yüksek puan alanları okula kabul etmiyor. Finlandiya’da öğretmen olacak kişiler birçok aşamadan geçtikten sonra fakülteye kabul ediliyor. Seçilen bu öğretmenlerin arasında zekadan önce gelen iyi ilişkiler kurabilme, empati yapabilme, çocukların düzeyine inebilme, araştırmacı bir kişiliğe sahip olabilme gibi kriterler daha ön planda. Yani son derece parlak, zeki ve yaratıcı bir birey olabilirsiniz ama bunlar Finlandiya’da öğretmen okullarına kabul edilmeniz için yeterli olmuyor. Öğretmen olmak için üniversitelere başvuran her 10 kişiden sadece biri bu hakkı elde edebiliyor.
 9. Öğretmenlerin staj aşaması bildiğinizden çok farklı. Staj yalnuzca formalite icabı yapılan bir şey ya da sınıfta oturup ders izlemek veya bir defa ders anlatmak değil.  Öğretmen adayları sürekli öğrencilerle bir araya geliyor ve onlarla nasıl bir eğitim verilmesi gerektiği üzerine konuşuyorlar. Bu öğrenciler sürekli değişiyor ve öğretmen adayları tüm günlerini okullarda geçiriyorlar.

Finlandiya eğitim sisteminde öğretmen eğitiminin önemi net bir şekilde görülmektedir. FARKI YARATAN İNSANDIR anlayışı hakimdir. Öğretmen eğitimindeki nitelik, bu eğitim süresince kullanılacak yöntem ve tekniklerle arttırılacaktır. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ  iktidarında yapılandırmacı eğitim anlayışının benimsendiği; sorgulamaya dayalı, araştırmaya dayalı, işbirlikli öğrenme gibi yeni yönelimlerin kullanıldığı, “bireyin yaparak yaşayarak öğrendiği” öğrenme ortamlarının artması ile gelecek nesillere yol gösterecek öğretmenlerin eğitim süreçlerinin daha donanımlı geçmesi sağlanacaktır.

Sonuç olarak, Finlandiya öğretmen eğitim sistemi, tamamen bağımsız, sorumluluk sahibi, öğretmeye ve öğrenmeye aç, kendi kontrolünü kendi yapan ve hazırladığı müfredat ile araştırmacı, düţünen bireyler yetiştirmeye yönelik çalışan öğretmenler yetiştirmek için işliyor. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ iktidarında Türkiye’ye, Türkiye şartlarını da göz önünde bulundurarak, Finlandiya’ya da uygulanan sisteme olabildiğince benzer çağdaş eğitim felsefesini getireceğiz.

Eğitim Reformlarının temel felsefesi 5 + 3 + 4 yıl olacak şekilde aşağıda özetlenmiştir.

İLK OKUL

 • Üstün Zekalılar İlkokulu (ayrı bir okul önerisinde mutlaka normal zihin düzeyindeki akranları ile de etkileşimini sağlayacak sosyal ortam alternatifleri sunulacaktır)
 • Özel Eğitim İlkokulu (Engelliler için) (hafif düzeyde yetersizlikleri olan öğrenciler en az sınırlandırılmış ortamlarda, kendi akranları ile kaynaştırma eğitimi alırken; yetersizliği ağır olan öğrencilere gerekli tüm eğitimsel destek verilerek farklı okullarda eğitim alsalar da akranları ile etkileşime girebilecekleri kaynaştırma ortamları sağlanacaktır)
 • Normal İlkokul
 • Anadolu İlkokulu (Kırsal Bölge için) (Öğrencilerin bulundukları coğrafi alanların şartları göz önüne alınarak müfredatlar da ufak değişikliklere gidilebilir. Bu sayede öğrenciler soyut, anlamlandırması güç konuları daha somut örnekler üzerinden giderek öğrenebilirler).

ORTA OKUL

 • Üstün Zekalılar İlkokulu (ayrı bir okul önerisinde mutlaka normal zihin düzeyindeki akranları ile de etkileşimini sağlayacak sosyal ortam alternatifleri sunulacaktır)
 • Özel Eğitim Ortaokulu (Engelliler için) (hafif düzeyde yetersizlikleri olan öğrenciler en az sınırlandırılmış ortamlarda, kendi akranları ile kaynaştırma eğitimi alırken; yetersizliği ağır olan öğrencilere gerekli tüm eğitimsel destek verilerek farklı okullarda eğitim alsalar da akranları ile etkileşime girebilecekleri kaynaştırma ortamları sağlanacak ve yetersizliği olan öğrenciler için meslek edindirme kursları açılacaktır)
 • Müzik-Sanat Ortaokulu
 • Teknik Orta Okul
 • Normal Orta Okul
 • Anadolu Orta Okulu (Kırsal Bölge için)

LİSE

 • Fen Lisesi
 • Normal Lise (Bütün Normal Liseler Anadolu Lisesi olacak)
 • Meslek Liseleri (Sanat okulları, teknik eleman eleman yetiştiren liseler, İmam Hatip Okulları)
 • Müzik-Sanat Lisesi
 • Özel Eğitim Lisesi (Engelliler için) (Yukarıda Orta Okulda bahsedilen eğitim felsefesi aynen geçerlidir)
 • Üstün Zekalılar Lisesi (üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için üniversiteden ders alma olanağı sağlanacaktır).

           (A) Anaokulu:

Anaokulları ihtiyaçtır. Okul öncesi eğitim çocukların okula alışmasına ve fiziksel ruhsal gelişimlerinin tamamlanmasına yardımcı olur. İmkânsızlıklardan anaokullarına gidemeyen çocuklarımız için ücretsiz anaokulu sınıfları açılmalıdır. Okuma ve eğitim alma her çocuğun temel hakkıdır. Devlet okullarındaki anaokullarından alınan aidatlar en aza indirilecektir, maddi imkânsızlık içindeki vatandaşın çocuğundan ise aidat ücreti hiç alınmayacaktır. Partimiz anaokulu olmayan illere, ilçelere, köylere yatırım yapmayı temel görev edinmiştir.

 1. B) İlk Öğretim:

Üstün zekâlı ve yetersizlikleri olan öğrencilerin beklentileri normal öğrencilerden farklıdır. Onların sorunlarına yönelik özel eğitim programları hazırlanacaktır. Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler doğru tanımlanarak, potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilecekleri eğitimleri almalıdırlar. Bu bağlamda ayrı okul ya da ayrı sınıf uygulaması ile farklılaştırılmış eğitimler verilmeli ama aynı zamanda akranları ile paylaşımlarının azalmaması için de ortak sosyal ve kültürel etkinlik alanları olmalıdır. Üstün zekalıların eğitiminde uzmanlık kazanmış öğretmenlerin olması, her okulda üstün zekalıların eğitimi alanında uzmanlaşmış en azından bir özel eğitim öğretmeninin olması gerekmektedir. Bunun dışında yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi için özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesi, her okulda en azında bir özel eğitim öğretmeninin bulunması gerekmektedir. Yetersizliği olan her öğrenci kendi içinde değerlendirilerek, en az sınırlandırılmış ortamda ve tercihen kendi akranları ile etkileşimde olacağı kaynaştırma ortamlarında eğitim almalıdır. Ağır yetersizlik durumlarında ayrı sınıf, okul ve yatılı okul uygulamalarına da yer verilecektir.

İlköğretim yaşı olarak çocuğun 72 ayı doldurması şartı aranacaktır. İlköğretim okullarının teçhizat ve donanımı Batı standartlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Hemen her okulda akıllı tahta, tablet bilgisayar, projeksiyon cihazı uygulamasına geçilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da özel ilkokul yoktur, okulların tümünün sahibi Devletindir.  Parasız eğitim vermek ABD ve Alman devletlerinin birinci görevidir. Finlandiya orta öğretiminde özel okul yoktur. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ  iktidarında bütün İlk ve Orta eğitim ABD, Finlandiya ve Almanya’daki gibi parasız olacaktır ve Özel İlkokullar ve Ortaokullar olmayacaktır; özel lise açılabilir. İlkokulda özel okul sadece Özel Eğitim amaçlı olabilir.

 1. C) Orta Öğretim:

Atatürk döneminde açılan ancak siyasi nedenlerle sonradan kapatılan, teknisyen ve kalifiye usta ihtiyacını karşılayacak Sanat Ortaokulları tekrar açılmalıdır. Orta öğretimi bitiren çocuklarımız sınavla değil, diploma notlarına göre bakılarak liselere yerleştirilmelidir. İyi ve kötü okul döngüsünü kırabilmek için gerekli tedbirler alınmalı, kaliteli eğitim her öğrenciye eşit şartlarda sunulmalıdır. Meslek okullarının yapısı ve imkânları geliştirilmelidir. Eğitim süresi uzatılmalı, ara sınavlarla eğitime devam edecek öğrenciler belirlenmeli, laboratuvar ve altyapı imkânları geliştirilmelidir. Uluslararası ilişkiler kullanılarak meslek okulları seviyesinde Erasmus tipi programlarla yurtdışı eğitim imkânları sağlanmalıdır. Ülkemiz yetişmiş eleman ihtiyacını ancak böyle karşılınabilir.

 1. D) Lise:

Gençlerimize kişiliklerinin oluştuğu lise döneminde ruhsal ve bedensel olarak tam donanımlı eğitim verilmesi gereklidir. Alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarla çok daha güclü mücadele edilmelidir. Bağımlı gençlerimizin topluma geri kazandırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Eğitim programları gençlerin yetenekleri ve kabiliyetleri doğrultusunda kişisel tercihlerine saygı duyularak hazırlanmalıdır. Eğitimciler ile ebeveynlerin kesintisiz bir iletişim içinde olmaları sağlanmalıdır. Okullarımızın içinde, önünde ve çevresinde gerekli güvenlik emniyet tedbirleri alınmalıdır. Türk toplumunun farklı ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle eğitim fırsatları sunan özel eğitim liselerine olduğu gibi yetersizliği olan öğrencilere meslek edindirme amaçlı iş okullarına da ihtiyacı vardır. Engelliler için okullar, meslek liseleri sanat okulları, fen liseleri, sağlık liseleri, üstün zekâlı eğitimi okulları Türkiye’nin her tarafına yaygınlaştırılmalıdır. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ  İKTİDARINDA Okullarda öğrencilerin; düţünen, üreten, sorgulayan bireyler olmaları için olanaklar sağlanacak, özellikle laboratuvarlar konusunda hassasiyet gösterilecektir. Eksik malzemesi olan okullara malzeme temini sağlanacak ve uygun olduğu ölçüde teknolojik ekipman eklenerek öğrencilerin bilgileri daha anlamlı özümsemeleri sağlanacaktır.

Bahsedilen formal eğitim ortamlarının yanı sıra öğrencileri informal okul dışı eğitim ortamlarına da yönlendirmek anlamlı ve kalıcı öğrenme açısından faydalı olacaktır. Öğrenciler müze, bilim-sanat merkezleri, tarihi alanlara yönlendirilerek ve bu alanlarda elde ettikleri kazanımları okulda akranları ile paylaşmalarını teşvik ederek onların gelişimine katkıda bulunulacaktır.

Ayrıca günümüzde öğretmenlik mesleği maalesef öğretmenlere yapılan tacizlerle (veli ve öğrenciler tarafından) anılır olmuştur. Mağdur olan öğretmenlere destek sağlanacak ve bu tacizlere engel olun  olacaktır.

 1. E) Üniversite Reformu:

BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ  iktidara geldiğinde YÖK kaldırılacaktır. Her üniversite kendi Mütevelli Heyeti tarafından yönetilecektir.

Üniversiteye giriş sınavlarında uygulanan YGS (1. Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı) ve LYS (2. Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavlarının toplamına kesinlikle lise not ortalaması dâhil edilmeyecektir. Sınavların adaletli yapılması için gereken önlemler alınacaktır. Yüksek eğitim kurumlarımızın kalitesini iyileştirmek ve araştırma üniversitelerine destek sağlamak için kaynak ayrılacaktır.

1) Devlet Üniversiteleri:

 1. I) Lisans Sonrası Yenilikler: Devlet üniversitelerindeki her bölüm öğretim üyesi ve laboratuvar olanakları açısından Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verebilecek şekilde sınıflandırılacaktır. Yüksek Lisans ve Doktora yalnızca belli seviyeye erişmiş üniversiteler ve bölümleri tarafından verilecektir. Bunların standardı ve şartları yönetmeliklerde belirtilecektir. Her doktora öğrencisi doktora süresince en az 1 yıl yurt dışına Devlet bursu ile gönderilerek uluslararası tecrübe kazanmasına özen gösterilecektir. Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde doktora sonrası çalışma yapabilmek için “doktora sonrası bursu programları” oluşturulacaktır.
 2. II) Öğretim üyelerinin maaş politikaları: Bilimde geri kalan bir devletin 21. yüzyılda yaşaması mümkün değildir. Bilim adamları ve akademisyenlere hak ettikleri değer verilmelidir. Bilimin ilerlemesi için yapılan bilimsel çalışmalara kaynaklar cömertçe aktarılmalı, bilim adamlarına, akademisyenlere hak ettikleri ücretler verilmeli, konforlu, huzurlu ve yüksek standartta bir yaşam sürebilmeleri için ortam sağlanmalıdır.

Dünya’nın hiç bir üniversitesinde ve hatta aynı üniversitenin farklı bölümlerde çalışan hiçbir öğretim üyesi eşit maaş almaz. Çünkü “dünyadaki en büyük eşitsizlik eşit maaştır.” Dünya’nın hiçbir ülkesinde eşit maaş yoktur. “Eşyanın doğasına uygun olarak” öğretim üyelerinin bilimsel kaliteleri farklı olduğu için her öğretim üyesi sabit maaş + başarısına göre bonus almalıdır. Bonus ise Türkiye’de ODTÜ’nün “Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri” örnek alınarak bütün üniversitelerde tek ölçüt uygulanmalı, fakat her üniversitenin Doçentlik ve Profesörlük puan sınırlarının tespiti üniversitelerin Yönetim Kurullarına bırakılmalıdır. Her bölümde ve her anabilim dalında Science Citation Index (SCI) grubuna giren dergilerde makale yazma zorluk derecesi eşit değildir. Bonus hesaplamasında Bonus = h-index (SCI’deki) x 500 TL uygulaması yapılarak vergiden muaf olarak BONUS ücreti öğretim üyelerine her ay ödenecektir. Bonus miktarı her yıl maaş artış yüzdesi oranında otomatik olarak artacak ve böylece üretgen öğretim üyesi yüksek bonus ücreti ile ödüllendirilecektir. Öğretim üyesi emekli olunca hak ettiği aylık toplam bonusun % 70’i her ay emekli maaşına ilave olarak kendisine ödenmelidir. Ayrıca, bilim insanları emeklilik sonrası yaptığı yayınlardan Bonus puanlarına ilave yapılarak emeklilik sonrasında bile Bonus miktarını artırılabilir olmalıdırlar. Vazifesinin gereğini yerine getirmeyen – üretgen olmayan – öğretim üyeleri 67 yaşını beklemeden erken emekli olmalıdır. Üretken öğretim üyeleri ise 72 yaşına kadar çalışabilmelidilerr.

III) Laboratuvar Olanakları: Türk bilim adamları Türkiye’de yeterli bilimsel araştırma olanakları bulamadığı için yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalmakta ve yurt dışında yaptıkları deneysel çalışmalarını uluslararası bilimsel dergilerde yayınlatmaktadırlar. Bu “yurtdışı laboratuvarlarına bağımlılığı” kırmak Büyük Türkiye Partisi’nin birinci görevidir. Bunun için toplam 70 devlet üniversitesine sırasıyla, her birine 20 milyon Euro’luk bir bütçeye varan, merkez laboratuvar kuracaktır. Böylece, Büyük Türkiye Partisi Türk bilim adamlarının laboratuvar olanakları yetersizliği sorununa son verecektir. Diğer küçük üniversitelere ise daha küçük merkezi laboratuvarlar kurularak büyümeleri konusunda destek verilecektir.

 1. IV) İdari Yenilikler: Devlet üniversitesi istediği sayıda yabancı öğretim üyesini ve yabancı dil öğretmenlerini davet edebilmelidirler. Üniversitelerdeki bazı yöneticiler (idari konulardan sorumlu Rektör Yardımcısı, spor teşkilatı müdürlüğü, vs) yerleşke dışından profesyonel yönetici atanabilmelidirler. Fakültelerde ve Bölümlerde bulunan bütün mühendislik kadroları sadece Rektörlük bünyesindeki idari işlerde istihdam edilmelidir. Dünya’daki yaygın uygulama; Dekanlara şoförsüz makam arabası verilmesidir. Bütün dünya üniversitelerinde olduğu gibi her Dekan kendi arabasını kendisi kullanmalıdır.

2) Özel ve Vakıf Üniversiteleri:

Özel üniversitelerin birinci amaçlarının ticari kar elde etmek olmaması gerekir. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ özel üniversitelerin öncelikle bir eğitim kurumu mantığıyla hareket etmesi, kaliteli eğitim verebilmesi, öğrencilerini ve ailelerini sömürmemesi için gerekli düzenlemeleri süratle yapacaktır. Devletin birinci görevi özel ve vakıf üniversitelerini “kar gayesi güden bir kurumlar olmaktan çıkarmaktır”. Bu amaçla ilgili kanuna “özel ve vakıf üniversiteleri vergi vermezler ve karlarının belirli bir yüzdesini eğitim yatırımlarında kullanırlar” maddesi ilave edilecek, bu üniversitelerin finansal yönetimleri Maliye Bakanlığı tarafından en sıkı bir şekilde kontrol edilecektir.

 1. a) Özel üniversitelerde mevcut kanuna göre üç öğretim üyesi ile yeni bölüm açmak mümkündür. Tamamen ticari kaygı ile düzenlenen bu kalitesiz eğitim Büyük Türkiye Partisi tarafından kabul edilmeyen komik bir durumdur. Öğretim üyesi sayısı en az sekiz olmalıdır ve böylece eğitimin kalitesi arttırılmalıdır. Ayrıca, her bölümde en az iki profesör kadroya dâhil edilmelidir.
 2. b) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Araştırma Görevlisi olarak işe alındığında 1 yıllık sözleşme yapılmakta ve eğer özel üniversiteler isterse sözleşme süresini uzatmaktadır. Bu durum kabul edilemez; Araştırma Görevlisi köle değildir. Araştırma Görevlisi seçiminde sadece ALS ve mezuniyet puanına bakılmamalı, adaylar profesörlerin önünde en az iki mülakata tabii tutulmalıdır, böylece insan malzemesi kalitesi arttırılmış olacaktır. Yurt dışında olduğu gibi her Yüksek Lisans öğrencisi ile Araştırma Görevlisi üniversitede işe alındığında 3 yıllık ve her Doktora öğrencisi ile 5 yıllık sözleşme yapılması mecburi olmalıdır. Yardımcı Doçentlerin en az 3 yıl, Doçent ve Profesörlerin sözleşmesi en az 5 yıllık olmalıdır.
 3. c) Özel ve vakıf üniversitelerinde her öğretim üyesinin haftalık ders saati en fazla 10 saatle sınırlandırılacaktır. Öğretim üyesinin tek görevi ders vermek değil, aynı zamanda yarıyılda iki ara sınav ve final sınav kâğıtlarını da değerlendirmek, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini yönetmek ve bilimsel araştırma yapmaktır. Maalesef şimdiki mevcut sistemde, bunu önleyecek bir kanun olmadığı gibi her öğretim üyesine haftada en az 15 ve bazen 20 saate yakın ders yükü yüklenerek iki öğretim üyesinin yapması gereken işi bir öğretim üyesinin üstüne yığılmaktadır. Özel üniversiteler eğitim faaliyetlerine ticari bir yaklaşımla yaklaşamazlar ve yalnızca kar hedefleyen bir iş idaresi yöntemi belirleyemezler. Fen ve Mühendislik bölümlerinde her sınıf 35 kişilik olacak ve ders yükü 35 kişilik sınıf bazında hesaplanacaktır. Özel üniversitelerdeki öğretim üyeleri yayın yapabilmeleri teşvik edilmelidir.
 4. d) Kaliteli eğitim partimizin ana ilkelerinden biridir. Bu amaçla küçük özel ve vakıf üniversitelerinin en azından bölüm bazında birleşmeleri teşvik edilecek ve desteklenecektir. Böylece düţük kaliteli eğitim veren çok sayıda özel üniversiteler yerine, yüksek kaliteli az sayıda özel üniversiteler yaratılmasına çalışılacaktır. YÖK’ün açtığı kontenjanı iki yıl içinde dolduramayan bölümler kapatılmalıdır. Böylece eğitimin ticarileştirilmesinin önüne geçilmiş olur.

            3) Dershane Reformu:

Türk eğitim sisteminin yeterli kaliteli olmaması nedeni ile varlığını 40 yıldan beri sürdürebilen dershanelerin amacı temel eğitim öğretim alanları dışındaki alanlardaki yetersiz eğitimin eksikliklerini tamamlamak olmalıdır. Dershanelerin yeni iş edindirme, mesleki uzmanlık eğitimi, sanat ve spor dalları, yabancı diller eğitimi gibi tamamlayıcı dallarda eğitim vermeleri gerekir. Dershanelerin müfredatları dünya standartlarına uygun hale getirilmelidir. Yabancı dil eğitimi veren dershanelerin ücretleri en aza indirilmeli ve öğrencilerin yabancı dil eğitimine katılımı özendirilmelidir. Yabancı dil eğitiminde yetenekli olan öğrencilere Devlet özel eğitim bedelinin yarısı kadar kısmını ödeyerek destek olmalıdır. Meslek edindirme eğitimi alan öğrencilerin dershane ücretleri devlet tarafından karşılanarak kalifiye eleman yetiştirilmesine öncelik verilmelidir.

KAYNAK

https://www.buyukturkiyepartisi.org.tr/parti-program%C4%B1-91590.html


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

BTP – Bağımsız Türkiye Partisi Eğitim Programı

BTP - Bağımsız Türkiye Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada, BTP – Bağımsız Türkiye Partisinin Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sayfası kullanılmıştır.

BTP - Bağımsız Türkiye Partisi Eğitim Programı
BTP – Bağımsız Türkiye Partisi Eğitim Programı

BTP – Bağımsız Türkiye Partisi Eğitim Programı

VIII- MİLLİ EĞİTİM

Ülkemizin ve milletimizin en büyük sermayesi ve en çok ihtiyaç duyduğu şey; iyi eğitilmiş, bilgili, tecrübeli ve kabiliyetli insandır. Bu gaye eğitim keyfiyeti ve kalitesinin arttırılmasıyla gerçekleşebilir.

Bir milletin varlığını devam ettirmesinde en önemli amil, o milletin milli ve manevi değerleridir. Bu değerler bir bütün olarak o milletin kimliğini oluşturur.

Toplumun birlik ve dirliğinin teminatı olan Türk kimliğini onurla temsil eden bireylerin, milli ve manevi değerlerimize, gelenek ve göreneklerimize uygun olarak çağdaş standartlarda bir eğitim alması temel politikamız olacaktır.

Bu kapsamdaki din eğitimi ve öğretimi, Anayasa’mızın gereği olarak Milli Eğitimin bir parçası ve tamamlayıcısıdır.

Eğitim ve öğretimde düşünmeyi ve araştırmayı ön plana çıkaran ve bilgi toplumu oluşturmaya yönelik bir yol seçilecektir.

Mesleki ve teknik eğitime önem vererek yönlendirme yapılacak ve üniversite kapılarındaki yığılmalar önlenecektir.

Eğitimde kaliteyi yükseltmek için rekabet esasına göre çalışacak özel okul ve özel üniversitelerin kurulması teşvik edilerek bunlara yatırım ve işletme safhasında gerekli devlet desteği sağlanacaktır.

Eğitimsiz Genç Kalmayacak
Her köye ilkokul projesi ile köylerde eğitim çilesine son verilecektir.

Ulaşım, yemek, sağlık ve kültürel sosyal faaliyetlerden her öğrenci ücretsiz faydalandırılacaktır.

Yoksul öğrencilerimizin kıyafet, kitap, kırtasiye ve gıda ihtiyacı devletçe karşılanacaktır.

Her meslek lisesi mezununa iş garantisi
BTP iktidarında meslek lisesi mezunlarına iş garantisi.

Türkiye’nin teknik ara elemana ihtiyacı var.Sanayimiz ve iş hayatımız orta sınıf teknisyenlere şiddetle muhtaçtır. Meslek Lisesini bitirene iş garantisi verilerek bu ihtiyaç giderilecektir.

Üniversiteler
Devletin iktisadi ve sosyal politikasına paralel olarak üniversitelerimiz çeşitli dallarda ihtisaslaşmaya gidecek, faydalı projelerde müteşebbislere öncülük edecek ve sanayi ve üniversite işbirliği sağlanacaktır. Bu sebeple üniversitelerimiz desteklenecektir.

Her Liseli Bir Üniversiteli Projesi
Her liseli imtihansız üniversiteye girecek. Üniversite harçları kaldırılarak,burs miktar ve adedi attırılacak.

Her ihtiyaç sahibi öğrenciye çalışma hayatına atıldıktan sonra ödemek kaydıyla ihtiyacını karşılayabilecek miktarda burs verilecektir.

Eğitime ayrılan pay artırılarak başta öğretmen maaşları iyileştirilerek, her lise bir SÜPER LİSE haline getirilecek.

Liselerde güçlü eğitim verilerek her liseli üniversiteleri teşvik edilerek üniversite eğitiminde rekabet imkanı oluşturulacak.

Üniversite – Sanayi El Ele
BTP iktidarında Sanayi – Üniversite iş birliği güçlü eğitimin ilk yılından başlayarak hayata geçirilecek, böylece yüksek eğitimli gençlerimizin beyin göçüne son verilecek.

Devlet üniversiteliye tüm imkanlarını sunacak. Sanayicinin tecrübesi üniversitelinin bilgisi devletin desteği bir olacak.Üniversite sanayi işbirliği Türkiye yi lider ülke yapacak.

Üniversite çevresinde tekno kentler kurularak firmaların araştırma geliştirme departmanları oluşturularak üniversite öğrencilerine istihdam alanı oluşturulacaktır.

Üniversite – Sanayi işbirliği ve AR-GE faaliyetleri teşvik edileceğinden üniversitelinin işsizlik problemi kalmayacak.Bu yöntemle yüksek verimli iş gücünün oluşumu il sanayimize en önemli teşvik sağlanmış olacaktır.

KAYNAK:

https://btp.org.tr/parti-programi/

SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

Anavatan Partisi Eğitim Programı

Anavatan Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada Anavatan Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sayfası kullanılmıştır.

Anavatan Partisi Eğitim Programı
Anavatan Partisi Eğitim Programı

Anavatan Partisi Eğitim Programı

Madde: 21 – EĞİTİM VE ÖĞRETİM


Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, millî ve ahlâki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi ve müsamaha besleyen, medeni birer insan olarak
yetişmelerini millî eğitimin esası sayarız.
Eğitim ve öğretim ferdin ve toplumun maddi ve manevi kalkınmasında millî ve ahlâki
değerlerin korunmasında ve gelişmesinde, kültür, sanat ve medeniyetin gelişmesinde ve
geleceğe aktarılmasında, ilmin ve ilmi düşüncenin kazanılmasında temel rolü oynar. Genel
olarak fertlerin ve milletlerin sosyal ve iktisadî seviyeleri eğitim ile doğrudan doğruya ilgilidir.
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. Eğitim ve öğretim devletin başlıca
görevleri arasındadır. Ancak devletin koyacağı kaideler içerisinde fertlerin ve özel
kuruluşların da eğitim öğretim hizmetleri yapabilmeleri sağlanmalıdır.
Herkesin yapmakla zorunlu olduğu ilköğretim dışında, sayı, çeşit ve vasıf itibariyle eğitim ve
öğretim hizmetleriyle memleketin iktisadî ve sosyal hedefleri arasında irtibat kurulması elzemdir.
Yüksek öğretim kuruluşlarımızda müspet ilimler, sosyal ve manevi ilimler ile birlikte teorik ve
uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmesini; bu kuruluşlarımızın sınai,
iktisadî, sosyal ve diğer konularda pratik araştırma ve geliştirmeye yönelmelerini teşvik için
gerekli tedbirlerin alınmasını faydalı görürüz.
Orta öğretim seviyesinde teknik eğitim ve mesleki okulların geliştirilmesi zorunludur.
Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde kısa sürede verimi artıracak teorik ve uygulamalı
kurslar ile yaygın eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.
Halk eğitimine süreklilik kazandırmak için okul dışı eğitim ve kültür faaliyetlerinin
geliştirilmesine, radyo ve televizyondan müessir bir şekilde faydalanılması gerektiğine
inanıyoruz.

KAYNAK

https://www.anavatan.org.tr/


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

AP – Adalet Partisi Eğitim Programı

AP - Adalet Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada AP – Adalet Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

AP - Adalet Partisi Eğitim Programı
AP – Adalet Partisi Eğitim Programı

AP – Adalet Partisi Eğitim Programı

ULUSAL EĞİTİM REFORMU

Atatürk’ün milli tevhidi-tedrisat politikası ışığında planlamaya dayalı ve ülkemizin öz kaynaklarıyla teknoloji üretimi yapmasını sağlamaya dönük ülke insanımız kabiliyet ve özellikleriyle örtüşebilen dışarıdan alıntı yapılmamış, yaz boz tahtasına çevrilemeyecek şekilde yasalarla teçhiz edilmiş kısa,orta ve uzun vadeli süreci kapsayan hızlı kalkınmayı amaçlayan yeni bir Milli eğitim ve öğretim reformu yapılacaktır. Her çocuk ilköğretimden üniversiteye ücretsiz eğitime kavuşacaktır.

• Köy Enstitüleri ilhamıyla “Merkez Köy Okulları” kurulacaktır.

• Tüm okulların fiziki ve öğretim şartları standardize edilecektir.

• Ara meslek grup ihtiyacını giderecek meslek ve sanat okulları yaygınlaştırılarak, üniversite kapılarında yığılmalar önlenecektir. Mesleki eğitime önem verilerek talep ve not ortalamasına göre 2 yıllık teknik okullara imtihansız giriş imkanı sağlanacaktır.

• Yükseköğretimde YÖK kaldırılarak üniversiteler eğitim ve öğretimde mütevelli heyetlerince yönetilen özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.

• Atama bekleyen tüm öğretmenler koşulsuz atanacaktır.

• Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için üniversite bölgesinde TOKİ tarafından devlet yurtları inşa edilerek öğrencilerin ucuz barınma ve ders çalışma imkânları sağlanırken yine yoksulluk sınırı altındaki ailelerin çocuklarına hiçbir koşul aranmadan devlet yurtlarında barınma imkânı sağlanacaktır.

• Akademik kadronun bilimsel çalışmalar yapmasını teşvik edici ücretleri bilimsel performansa göre tespit edecek ücret sistemini getireceğiz.

• Araştırma görevlilerinin mesailerini akademik çalışmalar dışındaki alanlarda kullanmalarına neden olacak görevlendirmeleri engelleyeceğiz.

• Üniversite-Sanayi-TÜBİTAK işbirliği içinde araştırma ve bilime dayalı üretimin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

• Tüm meslek gruplarındaki stajyerlerin bedava iş gücü olarak kullanılmasını önleyeceğiz. Stajyerlerin çalışma süreleriyle orantılı olarak asgari ücretin % 50’sinden az olmamak kaydıyla ücret karşılığı çalıştırılması ve staj süresince SGK priminden muaf olacak şekilde sisteme kaydı için yasal düzenleme yapacağız.

KAYNAK

https://ap.org.tr/partiProgrami


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

AB – Adalet Birlik Partisi Eğitim Programı

Adalet Birlik Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada AB – Adalet Birlik Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

Adalet Birlik Partisi Eğitim Programı
Adalet Birlik Partisi Eğitim Programı

MADDE 30 EĞİTİM ÖĞRETİM

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî ve ahlâki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi ve müsamaha besleyen medeni birer insan olarak yetişmelerini milli eğitimin esası sayarız. Eğitim ve öğretim ferdin ve toplumun maddî ve manevî kalkınmasında milli ve ahlâkî değerlerin korunmasında ve gelişmesinde, kültür, sanat ve medeniyetin gelişmesinde ve geleceğe aktarılmasında, ilmin ve ilmi düşüncenin kazanılmasında temel rolü oynar. Genel olarak fertlerin ve milletlerin sosyal ve iktisadî seviyeleri eğitim ile doğrudan doğruya ilgilidir. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. Partimiz herkesin eğitim ve öğrenim hakkına sahip olduğuna ve bu hakkın her ne suretle olursa olsun engellenemeyeceğine, eğitim ve öğretimin devletin gözetim ve denetimi altında ücretsiz yapılması gerektiğine inanmaktadır. Eğitimin her kademesinde eğitim dilinin Türkçe olması, Türkçeden başka hiçbir dilin, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulmaması ve öğretilmemesi esastır. Partimize göre eğitim her alandaki kalkınmanın en önemli unsurudur. Geleceğimiz olan gençlerin fikirlerini etkin kullanmayan toplumlar, rekabet şanslarını kaybetmeye mahkûmdurlar. Bu nedenle partimiz, kamu kaynaklarının tahsisinde birinci önceliğin eğitime yapılacak yatırımlara verilmesi gerektiğine inanır. Eğitim alanında oluşacak zaaflar, hiçbir alandaki üstünlükle giderilemez. Buna karşılık eğitim alanında yakalanacak üstün seviyeler, diğer tüm alanların toplam kalitesini yükseltir. Eğitime bu bilinçle yaklaşan Partimiz, bu alanda giderek artan zaafları gidermeyi öncelikli hedeflerinden saymaktadır. Türkiye eğitim alanında ciddi bir karmaşa yaşamaktadır. Eğitim kalitesi, olması gerekenin çok altındadır. Eğitimde fırsat eşitliği her geçen gün yok olmaktadır. Eğitim sistemi ideolojik kavgaların arenası haline getirilmiştir. Eğitim, araştırma ve istihdam planları olmaksızın yapılmaktadır. Yüksek öğretim kurumları dahil, eğitim öğretim kurumlarımızın çoğu gerçekçi bir anlayıştan uzak, diplomalı işsizler yetiştirmektedir. Bu nedenlerle partimiz, eğitim alanında köklü bir reform hareketine girişecektir. Ülkemizde oldukça yetersiz düzeyde olan okul öncesi eğitim kamu ve özel sektör eliyle ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. Temel eğitim müfredatı çağın gereklerine, ihtiyaçlarımıza ve öğrencilerin kazanacakları donanıma göre yeniden oluşturulacaktır. Temel eğitim hizmetlerinin verilmesi, merkezi idarenin taşra birimlerine ve yerel yönetimlere aktarılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ise denetleyici, düzenleyici ve standart oluşturucu bir konuma getirilecektir. Halen yürürlükteki uygulama, hakkaniyete aykırı ve öğrencilerin motivasyonunu azaltan sonuçlar üretmektedir. Bu uygulamanın çarpıklıkları öncelikle ele alınacak Tüm eğitim süresinde sınavlar ve üniversiteye giriş sınavları kaldırılacak. Temel eğitim kamu tarafından parasız olarak sunulacaktır. Kamu okullarının eğitim kalitesi artırılacak, teknolojik olanakları geliştirilecektir. Katılımcı, özgür düşünme ve analiz alışkanlığını geliştiren, bağımsız karar verme ve üretme yeteneğini teşvik eden, çoğulcu değerleri sunan, vatandaş olma bilincini yükselten, çağdaş gelişme ve teknolojileri öğreten bir eğitim anlayışına geçilecektir. Bu dönüşümde demokratik ve gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden de istifade edilecek, öğretmen yetiştiren okullar bu anlayışa göre yeniden yapılandırılacak ve mevcut öğretmenler yeni sisteme göre hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. Temel eğitim de yedinci sınıfından itibaren seçmeli dersler, konularak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre genel ve mesleki eğitime yönelmeleri sağlanacaktır. Özel sektörün eğitim yatırımlarında bulunmasını sağlamak amacıyla özendirici düzenlemeler yapılarak, talep oluşturularak özel sektörün eğitim yatırımlarına kaynak ayırması temin edilecektir kalifiye iş gücüne sahip olunması sağlanacak. Mesleki okullara özel bir önem verilecek, üniversite öncesi eğitim, diploma vermenin ötesinde meslek kazandırmaya yönelik bir niteliğe kavuşturulacaktır. Sanayi ve ticaret odaları ve işadamlarının kurmuş olduğu sivil toplum örgütleri ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç alanları belirlenerek dinamik ve günün ihtiyaçlarına uyan mesleki eğitim programları geliştirilecektir. Kalkınmada öncelikli bölgelere, meslek eğitimi alanında özel destek programları verilecektir. Öğrenciler yetenekleri ve birikimlerine göre eğitim hizmetlerinden faydalanacaklardır. Üniversiteler’de okuyan öğrenciler için okul masraflarını karşılayıp yaşamlarını belli bir standartta sürdürebilecekleri bir kredi sistemine geçilecek, yoksul öğrencilere yapılacak yardımların ilke ve esasları belirlenecektir. Ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan meslek yüksek okulları bir program dahilinde yeni bir düzenlemeye tabi tutulacak, bu kurumların nitelikli ara eleman yetiştirmeleri sağlanacaktır. Üniversitelere yerel yönetimler, odalar ve işadamları ile şirket kurabilmeleri ve ortak projeler yapmaları fırsatı yaratılacak, yerel yönetimler ve özel sektörün üniversitelerle ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Merkezi yönetim, devletin ihtiyacı olan alanlarda üniversitelerde araştırma ve teknoloji geliştirme programlarını destekleyecek, üniversitelere bu konularda fon sağlayacaktır. Böylece üniversitelerimizin sanayi ile işbirliği içerisinde olmaları, pratik faydayı gözeten kurumlar haline gelmeleri sağlanacak, toplumdan ve hayattan kopuk bir görüntü arz etmelerinin önüne geçilecektir. Eğitim yapıları mimari özellikleri fiziksel ve eğitsel donanımları yönünden geliştirilecektir. Okullarda sınıf esası yerine ders esasını temel alan fiziki yapılanma benimsenecek; okul yapımında tek tip bayındırlık modeli terk edilerek esnek bir yapılanmaya gidilecektir. Türkiye’de yüksek öğretim, nicelik açısından büyük bir ilerleme kaydetmiş, ancak nitelik bakımından aynı başarı gösterilememiştir. Yüksek öğretimde köklü bir reforma ihtiyaç vardır. YÖK, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan, standart belirleyici bir yapıya kavuşturulacak, üniversiteler idari ve akademik özerkliğe sahip, öğretim elemanları ve öğrenciler üzerinde baskı, dayatma ve antidemokratik uygulamaların bulunmadığı, bilimsel bilginin üretildiği, araştırma ve öğretim faaliyetlerinin esas olduğu kurumlar haline getirilecektir. Okul Aile Birlikleri’nin ve rehberlik sisteminin, sosyal bilimcilerin hazırlayacağı projelerle desteklenmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır. Dünyada bireyler, toplumlar ve milletlerarası diyalogda yabancı dil bilmenin önemi büyüktür. Bu nedenle yabancı dil eğitimi modern imkan ve araçlarla kolaylaştırılarak nitelikli hale getirilecektir. Partimiz yabancı dil öğretimini teşvik ederken, Türkçe’nin bilim dili olarak kullanımını özendirecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarının ortamlarına uygun eğitim görmeleri sağlanacaktır. Laiklik ilkesinin gereği olarak vatandaşlarımızın dinlerini öğrenmeleri için her türlü kolaylık sağlanacaktır. Gelişen teknolojiler bireylere internet ortamında öğretim yapma olanakları sunmaktadır. Üniversitelerin bu tip uygulamaları teşvik edilecek, öğrencilerin internet ortamında yapılan öğretimden yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler yapılacaktır. Engelli öğrencilerin eğitimine özel bir önem verilecektir. Tüm okullarda tam gün eğitim ve öğretime geçilecek. Öğretmenler gün boyu sınıfta ortalama dört saat ders verecek. Haftada iki saati ise mesleki gelişimleri için eğitimlere katılmak için ayırıyor olacaklar. İlk okulda öğrencilerin ders dışı / teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 80 dakika olacak. Özel okul, Dershane gibi benzeri eğitim öğretim kalmayacak. Tamamı devlet okuluna dönüştürülecek. Öğrencilere ödev verilmeyecek çünkü öğrenmenin yeri okuldur. Her çocuğa bir birey olarak değer verilecek. Çocuklardan biri yeterince iyi öğrenemiyorsa öğretmenleri bunu hemen fark edecek ve çocuğun öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor olacak. Aynı şey, okula uyum göstermeyen, sıkılan ya da öğrenim durumu programın ilerisinde olan çocuklar için de geçerli hale getirilecek. Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, çocukların her türlü gelişimini gözlemleyebilmelerini ve esnek çözümler yaratabilmelerinin en önemli nedeni. Alınacak İstatistiklere göre çocukların ortalama %30’u eğitim hayatlarının ilk dokuz yılında özel programlarla desteklenecek. Spora bol bol yer verilecek ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar olmayacak. Rekabet, üstünlük kazanmak diye kavramlar işlenmeyecek. Okullar birbirleriyle rekabet etmeyecek, aksine dayanışmalarla öğrencileri pekiştirecek. Okulların hemen hemen tümünün başarı düzeyi aynı olacak şekilde hazırlanacak. Bu yüzden okulun bir diğerine göre ayrıcalığı olmayacak. Eğitim “herkes için eşit imkanlar sağlamak demektir” Eşitlik kavramına olağanüstü değer verilecek. Tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okumaları sağlanacak. Spora ve müziğe önemli miktarda yer verilecek, hatta öğrenciler isterse hafta sonlarını okulla kollektif çalışan ya da yerel gönüllülerin sürdürdüğü spor kulüpleri ya da yerel yönetimin sağladığı spor hizmetlerinden ziyadesiyle faydalanabilecekler. Ana okuluna 6 Yaşında Başlanılacak. İlk okuldan üniversite bitimine kadar geçen sürede verilecek eğitim tüm masrafları devlet bütçesinden karşılanacak. Hiçbir üniversitelinin yurt sorunu olmayacak. Her anne baba benim oğlum kızım güvenli bir ortamda okuyor diyecek. Yurtların tamamı devlet tarafından oluşturulacak, herhangi bir görüşe mensup yurtlarda kalmanın önü kapatılacak. İlk okuldan üniversite bitimine kadar geçen sürede okula devamsızlık en asgari şekilde yapılacak. Derse girmeyen öğrenci bir üst sınıfa geçemeyecek. İlk okuldan üniversiteye kadar okuyan tüm öğrencilerin öğle yemekleri devlet tarafından karşılanacak. Her okulda eşit, yüksek kalitede yemekler sunulacak. 6 – 7 yaşındaki çocuklara ilaveten atıştırmalık yemekler sağlanacak. İlk okuldan Liseye kadar olan öğrencilerin Giyim Kuşamları devlet tarafından karşılanacak. İlk okula 7 yaşında başlanacak, Çocuklarını okula getirip götüren, ders çalıştıran ebeveynler olmayacak. Okul servisi gereken durumlarda servisler, Kamu hizmeti veren yerel belediyeler tarafından ücretsiz karşılanacaktır. İlkokul 1. Sınıf da oyun dersleri olacak (Anadil ve seçecekleri bir yabancı dil kullanılarak) İlkokul 2. Sınıfta sadece ülkemizin değerleri gezilecek (81 il tamamen gezilmiş ve tarihi yerinde yaşamaları sağlanacak ayrıca yapacağımız yeni yatırımların ve eski fabrika, maden ocaklarımız gibi yerlerinde nasıl işledikleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Anadil de eğitim verilirken birde, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça gibi başka devletlerin dillerini öğrenmeleri için ikinci dil eğitimi almaları sağlanacak. Her öğrenci bulunduğu Mahallede eğitim alacaklar. Öğretmenlerin tamamı en iyi şekilde seçilmiş kendini her gün güncellemek zorunda kalacak Öğretmenler tarafından yapılacak. İlkokul 3. Sınıftan 4. ,5. ,6. ,7. , 8. , sınıflara kadar, öğretmenleri tarafından takipleri sonucu öğrencilerin yeteneklerini kontrol ederek yönlenecekleri bölümler Aileleri ile konuşularak ve titizlikle kontrol edilerek 9. Sınıfa hazırlanacaklar. Orta öğretimi bitiren her öğrencinin bir spor dalından lisans alacak düzeyde, ya da bir enstrüman çalabilecek şekilde eğitim alması sağlanacak. 9. Sınıfta yetenekleri takip edilecek ve eğitim süreçleri kontrol edilecek. 10. Sınıf da aldığı eğitim ile beraber 1 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak).11. Sınıf da aldığı eğitim ile beraber 2 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). 12. Sınıf da aldığı eğitim ile beraber 3 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Üniversite eğitimini okumak istediği bölümü seçerek, lisede almış olduğu staj ve eğitimler üzerine bölüm seçmesi sağlanacak. Üniversite eğitimi aldığı bölüm ile alakalı 1. Yıl 1 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Üniversite eğitimi aldığı bölüm ile alakalı 2. Yıl 2 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Üniversite eğitimi aldığı bölüm ile alakalı 3. Yıl 3 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Üniversite eğitimi aldığı bölüm ile alakalı 4. Yıl 4 gün bir işyerinde istihdam edilerek eğitiminin devamı sağlanacak. (Staj ücretleri eğitim bütçesinden devlet tarafından karşılanacak). Öğretmen akademisi kurulacak. Öğrencilerin kaderi tek bir sınava bırakılmayacak; İlk, Orta, lise ve Üniversite sınavları Tamamen kaldırılacak. Tüm dersler tamamı dolu geçecek şekilde öğretmen atanacak. Alınacak öğretmenler bir sonraki eğitim öğretime kadar, istedikleri bir ilde staj nevi inden eğitim alacak. Bu sürede maaş almaya devam edecek. Öğretmen maaşı ülkenin en yüksek devlet memuru maaşına eşdeğer olacak. En yüksek devlet memuru kimdir diye sorulacak olursa başbakanlık müsteşarı olduğunu söylemek gerekir. Kadın öğretmenlerde Doğum sonrası bir yıl yarı ücret ödemek koşulu ile 1 yıllık Doğum izni almaları sağlanacak. Bu izin süresinin sonunda bilgilerinin tazelenmesi için tekrar stajer öğretmen statüsünde işine devam etmesi sağlanacak. Kadın veya Erkek öğretmenlerin çocuklarının kreşleri Devlet tarafından karşılanacak. Öğretmenlerin eşlerinin işinin bulunduğu ilçelerde eğitim vermeleri sağlanacak. Öğretmenlerin Başka iller de devamlı görev yeri değişikliği yapmalarının önüne geçilecek eş tayinleri haricinde yerlerine dokunulmayacak. Tüm öğretim yılında bulundukları il de görev yapmaları sağlanacak. Aile yapısının dağılmasının önüne geçilecek. Öğretmenlik hakkı kazanan Erkek öğretmenler kırk yaşına kadar askerliklerini eğitim ve öğretime ara verildiğinde bir aylık eğitim alacak ve vatan görevlerini tamamlamış olacaklar. Tüm öğretmenlerin en az mas ter derecesi olacak ve üniversite başarısı en yüksek %10’luk dilim arasından seçilecek. Öğretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri haline getirilecek. Öğretmenleri başarılı ya da başarısız olarak yargılamayan bir kültüre sahip olunacak. Eksikleri bulunan öğretmenlerin, yeni eğitim öğretim programlarıyla kendilerini geliştirmesinin önü açılacak. Hiçbir öğretmenin performans nedeniyle işten atılma korkusu olmayacak. Eğitimden önce vatandaş olsun olmasın ülkede yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanması ön şart olarak yasalarla belirlenecektir. Her kesin kendisini güvende hissetmesi, beslenme, giyinme ve okul araç ve gereçlerini alamama endişesi yaşamaması gibi temel ihtiyaçlar yasalarla garantiye alınacaktır.

KAYNAK


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI
SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI