ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE Johannes, Ängeln och Sakarias – ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY John (Yahya), the Angel and Zechariah (

ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE Johannes, Ängeln och Sakarias – ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY John (Yahya), the Angel and Zechariah (

ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDİE: Johannes, Ängeln och Sakarias

ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY: John (Yahya), the Angel and Zechariah (Zakariya)

In this English and Swedish language study, the chapter on John, the Angel and Zechariah in Surah Marium (Mary – Maria – Maryam) is discussed.

I denna engelska och svenska språk studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria (Mary – Maryam – Merium).

The verses of the Qur’an were first given in English. Then the translation from Google Translate to Swedish was displayed on a blue background. Finally, the Swedish translation of the Holy Quran located at https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID= is given on a yellow background.

Koranens verser gavs först på engelska. Sedan visades översättningen från Google Translate till svenska på blå bakgrund. Slutligen ges den svenska översättningen av den Heliga Koranen på https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID= på gul bakgrund.

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.