Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma – İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap

https://dersdunyasi.net/ olarak düzenlediğimiz İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap programımızda bu videoda “Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma ve oluşturulan doğal sayıların okunuşlarını yazma” sorusu çözülmektedir.

Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma - İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap
Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma – İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap

Merhaba sevgili çocuklar!

dersdunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz İlköğtetim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap Programına hoş geldiniz.

Bu günkü sorumuz şöyle:

  1. Aşağıdaki verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal
    sayılar oluşturalım.
    Oluşturduğumuz doğal sayıların okunuşlarını yazalım:

Evet bakıyoruz burada 1, 2 ve 3 rakamları verilmiş.

Bir tane de örnek yapılmış.

213

diye yazılmış sayımız.

Yanına da okunuşu;

İki yüz on üç

diye ne yapılmış, yazılmış.

Şimdi biz de aynı bunları kullanarak, sadece bunları kullanarak yeni sayılar oluşturacağız inşaallah.

Evet hemen başlayalım.

Şöyle şuraya tıklayalım.

Şimdi;

1, 2 ve 3’ü kullanarak bir sayı yapalım.

Hemen 1, 2,3’ü yan yana yazdığımız zaman ne oluyor?

123

sayısını elde etmiş oluyoruz.

Hemen kolay bir şekilde bunu yazmış olalım.

123

Bunun şimdi bir de şuraya okunuşunu yazalım.

Yüz yirmi üç

diye burada da ne yaptık, okunuşunu yazmış olduk.

Hemen diğer bir sayıya geçelim.

Ne olabilir?

Mesela bu sefer 2 ile 3’ün yerini değiştirelim.

132

diyelim, 123 değil de 132 oldu bu sefer.

Hemen okunuşu nasıl olacak, onu da şuraya yazalım.

Yüz otuz iki

Evet şöyle kaydıralım, aşağılar da çıksın.

Evet bayağı iki, üç tane daha sayı yazmamız gerekiyor.

Şimdi bakıyoruz.

123, 132 yazdık, bu sefer 2 ile devam edelim.

213 yazılmış, bu sefer 3 ile 1’in yerini değiştirebiliriz.

231

diyebiliriz.

Şuraya da hemen okunuşunu yazalım.

İki yüz otuz bir

231 diye ne yaptık, sayımızı yazdık ama İki’yi tanımıyor.

Bunu hemen şurayı tekrar düzeltelim, bunu bu şekilde yazacağım.

İngilizce karakter olduğu için kabul etmiyor program.

Ne yaptık?

Iki yüz otuz bir

diye yazdık.

Şimdi 2 ile kalmadı, 3’ü başa alacağız.

3’ü başa alarak yazalım.

3 yüz ne olur, 12 olabilir.

Evet

312

Üç yüz on iki

şeklinde sayımızı yazdık.

Ve son olarak bu sefer de ne yapalım 2 ile 1’i tekrar yer değiştirelim.

321 yapalım.

321

diyelim.

Şuraya gelelim.

Üç yüz yirmi bir

Böylece birinci grup sayılarımızı yazmış olduk.

Şimdi kaydıralım, sorumuz devam ediyor çünkü.

9, 9, 5 ile rakamlar verilmiş.

Altta da 8, 0, 4 verilmiş.

Evet ikinci bölüme geliyoruz.

Burada da 9, 9, 5 rakamları verilmiş.

Bu rakamları kullanarak 3 basamaklı sayı yazacağız.

Hemen yan yana 9, 9, 5 yazdığımız zaman ne oluyor?

995

yapar, yazalım.

995

Bunu bir de hemen yazılarımızla ifadesini yazalım.

Dokuz yüz doksan beş

Evet burada kayboluyor çünkü şu karakteri ş karakterini tanımadığı için s’ye çeviriyorum ben.

Dokuz yüz doksan bes

diye yazıyorum, siz onu beş olarak okuyun.

Şimdi gelelim başka bir sayıya gelelim mesela;

5 ile 9’un yerini değiştirelim.

959

Ne oldu?

995 yer değiştirince 5 ile 9

959

oldu.

Dokuz yüz elli dokuz

Bu sefer 5’i başa alalım.

Mesela;

599

Yukarıda 995 idi, burada 599 oluyor.

Şuraya yazalım.

Beş yüz doksan dokuz

Bakalım ş’yi yine kabul etmedi.

Burayı ş’yi s yapıyorum.

Bes yüz doksan dokuz

diye yazıyorum.

Bunu ne olur bir de başka 599, 959 yazdık, 995’i yazdık.

Üç tane ancak rakam, sayı çıkabildi galiba.

Evet şimdi buraya gelelim.

Burada nasıl olacak, ona bakalım bir de.

Şimdi hemen verildiği şekliyle yazacak olursak bunu, ne olur?

8, 0, 4 yazdığımız zaman

804

oluyor

Şuraya da yazalım.

Biraz kaydıralım.

Sekiz yüz dört

Bu ne oldu

804

Şimdi 4 ve 0’ı yer değiştirirsek ne olur?

840

olur o zaman.

Böyle yapıyoruz.

Yazalım.

Sekiz yüz kırk

Şimdi 0’ı başa alırsak o zaman üç basamaklı sayı olmuyor.

O zaman 4’ü başa alacağız.

4 yüz, 4, 0, 8 yazarsak;

408

olur o zaman.

Yazalım.

Dört yüz sekiz

Peki 8 ile 0’ı yer değiştirirsek ne olur?

480

olur.

Yazalım.

Dört yüz seksen

diye bu şekilde sorularımızı çözmüş olduk.

Evet sevgili çocuklar gördüğünüz gibi böyle “insanoğluna sayılarla, rakamlarla oynama kabiliyeti, yeteneği verilmiş” diyerek bu günkü dersdunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap’ın sonuna gelmiş oluyoruz.

Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.

Hoşçakalın.

Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma - İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap
Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturma – İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap

https://eba.gov.tr/

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap’ta bu videoda okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazma konusu ile ilgili bir soru çözülüyor.

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen 3 basamaklı sayıları yazmak
İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç basamaklı sayıları yazmak

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak

Merhaba sevgili çocuklar.

dersdunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap’a hoşgeldiniz.

Bugünkü sorumuz:

  1. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazalım:

Şimdi hep birlikte bu üç basamaklı okunuşları verilen sayıları yazacağız.

İlk sayımıza bakıyoruz.

Yüz.

Yani sadece yüz (100) yazacağız.

O zaman ne yazıyoruz?

Yüzler basamağına bir (1) yazıyorum.

Onlar basamaığına sıfır (0) yazıyorum.

Ve birler basamağına sıfır (0) yazıyorum.

Böylece ne oldu?

Yazı ile yazılan “yüz” sayısını rakamla bu şekilde yazmış olduk.

Bir daha okuyoruz.

Yüz.

100

Yüz dediğimizde yüzler basamağında 1, onlar ve birler basamağında 0 olan sayıyı kastediyoruz.

Şimdi diğer örmeklere bakarak zaten biraz daha oturmuş olur.

İkinci sayımıza bakalım.

İki yüz yirmi dört.

Şimdi şuraya tıklayalım.

Şimdi iki yüz, yüzler basamağında ne varmış 2,

2

Yirmi, onlar basamağında ne varmış?

Yirmi, dolayısıyla ne yazıyorum oraya ben?

Yirminin (20) başındaki 2’yi yazıyorum.

22

Peki birler basamağında ne varmış?

Dört (4).

224

İkiyüz yirmi dört.

Dolayısıyla 4 yazıyorum.

Sayımız ne oldu?

224

Okunuşu:

İki yüz yirmi dört diye okunuyor.

Yazılışı da:

Yazıyla;

ikiyüz yirmi dört

diye yazılıyor.

Rakmlarla da:

2, 2, 4 şeklinde, yüzler basamağında 2, onlar basamağında 2 ve birler basamağında 4 olacak şekilde;

224

şeklinde yazılıyor.

Üçüncü sayımıza gelelim.

Üç yüz doksan beş.

Üç yüz doksan beş, tahmin edin bakalım.

Yüzler basamağına ne yazıyoruz?

Evet.

Üç yüz dediğine göre 3 yazıyoruz.

3

Onlar basamağına ne yazıyoruz?

Doksan (90) dediğine göre;

Doksanın (90) dokuzunu (9) yazıyorumz.

39

Ve birler basamağına ne yazıyoruz?

Beş (5) dediğine göre sadece 5 yazıyoruz.

395

Üç yüz doksan beş.

Rakamla da sayımız:

395

şeklinde yazılmış oluyor.

Diğer sayımıza geçiyoruz.

Dört yüz seksen altı.

Evet bunu da siz yapın.

Dört yüz seksen altı.

Yüzler basamağında evet dört (4) var.

4

Onlar basamağında Dört yüz seksen dediğine göre sekiz (8) var.

48

Ve birler basamağında altı (6) var.

486

Yazıyla yazdığımızda;

Dört yüz seksen altı

diye yazıyoruz.

Rakamlarla yazdığımızda bu şekilde sayımızı;

486

şeklinde yazıyoruz.

Evet diğer sayımıza gelelim.

Şöyle biraz da kaydıralım.

Beş yüz yirmi.

Evet burada ne dikkatinizi çekti?

Sadece beş yüz yirmi var.

Birler basamağında bir rakam gözükmüyor, daha doğrusu 0 rakamı gözüküyor.

O zaman nasıl yazacağız?

Beş yüz yirmi derken yüzler basamağına beşi (5) yazdık.

5

Onlar basamağına ikiyi (2) yazdık.

52

Yani birler basamağına sıfır (0) yazdığımızda sadece yirmiyi (20) yazmış oluyoruz.

520

Beş yüz yirmi

şeklinde okuyoruz.

Yazılışı;

Beş yüz yirmi

Ve sayının da rakamlarla gösterilişi;

520

bu şekilde.

Beş yüz yirmi.

Diğer sayımıza gelelim.

Altı yüz on.

Bu sefer yine birler basamağında sayı yok, daha doğrusu sıfır (0) var, ama yüzler basamağında altı (6) var ve onlar basamağında bir (1) var ve birler basamğında sıfır (0) var.

Dolayısıyla;

610

şeklinde yazıyoruz rakamlarla sayımızı.

Ve;

Altı yüz on

diye okuyoruz ve yazıyoruz.

610

Ve diğer sayımıza gelelim.

Yedi yüz on yedi.

Bu sefer birler basamağında da yine var sayı.

Yüzler basamağında ne var?

Yedi (7) var.

7

Onlar basamağında ne var?

On (10) var. Yani 1 yazıyorum.

71

Ve birler basamğında ne var?

Yine yedi (7) var.

717

Nasıl okuyoruz?

Yedi yüz on yedi

diye okuyoruz.

717

Yedi yüz on yedi

şeklinde sayımızı okuyoruz ve yazıyoruz.

Şöyle biraz daha kaydıralım.

Evet şöyle.

Sekiz yüz kırk.

Burada da yine …

Sekiz yüz, dolayısıyla sekiz (8) yazıyorum.

Ve sadece kırkı (40) yazdığımız zaman bu şekilde sayımız tamamlanmış oluyor.

840

Sekiz yüz kırk.

Böylece birler basamağında sayı olmadığı için, sıfır (0) var, onlar basamağında dört (4) var, yüzler basamağında sekiz (8) var.

840

Sekiz yüz kırk

şeklinde yazıyoruz ve okuyoruz.

Ve son sayımız;

Dokuz yüz altmış üç.

Dokuz yüz altmış üç, hemen yazalım;

Dokuz (9) yüz,

9

Altmış (60),

96

Üç (3)

963

Gördüğünüz gibi dokuz (9) yüzler basamağında, altmışın (60) altısı (6) onlar basamağında ve üç (3) birler basamağında diyerek bu şekilde sayımızı yazmış oluyoruz.

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak
İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak

Evet sevgili çocuklar gördüğünüz gibi bize bu şekilde sayılarla oynama kabiliyeti verilmiş.

Biz de bu kabiliyetimizi, bu yeteneğimizi geliştirmeliyiz.

Bu yeteneğin veriliş nedenine uygun olarak davranmalıyız diyerek,

Bu günkü İlkokul Bir Soru Bir Cevap’ın sonuna geldik.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz, hoşçakalın diyoruz.

Hoşçakalın.

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi dört basamaklı farklı doğal sayılar oluşturma ve yazma


İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap : Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi dört basamaklı farklı doğal sayılar oluşturma ve yazma

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi dört basamaklı farklı doğal sayılar oluşturma ve yazma
İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap: Verilen rakamları kullanarak örnekteki gibi dört basamaklı farklı doğal sayılar oluşturma ve yazma

En son 2122 sayısını yazdık.

Biz hangi yıldayız?

Şu anda 2022 yılındayız.

100 yıl sonra 2122 olacak inşaallah (Eğer kıyamet kopmazsa).

Muhtemelen bu satırları yazan ve 2022 yılında okuyanlar o zaman yaşamıyor olacak.

Belki de çocuklarımız ve torunlarımız görecek.

Demek ki tarihleri yazarken bu dört basamaklı sayılardan faydalanıyoruz.

Daha bunun gibi birçok işimizi matematiksel işlemler yaparak çözüyoruz.

İnsanoğluna bu şekilde matematiksel işlemler yapabilme özelliği verilmiştir.

İnsanoğlu o şekilde, o donanımda, matematiksel işlem yapabilme kapasitesinde yaratılmıştır.

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap – Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazalım

İlköğretim Matematik Bir Soru Bir Cevap – Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazalım

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap – Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazalım

Bin bir

İki bin dört yüz yirmi dört

Üç bin altı yüz doksan beş

Dört bin yüz seksen altı

Beş bin iki yüz yirmi

Altı bin altı yüz on altı

Yedi bin beş yüz on yedi

Sekiz bin sekiz yüz kırk

Dokuz bin dokuz yüz altmış
üç

Bunları da düşünelim:

Biz insanlara diğer varlıklardan farklı olarak sayılarla ve rakamlarla işlem yapabilme kabiliyeti verilmiştir.

Bizleri Yaratan Yaratıcı bizleri diğer varlıklardan ayırt edici özellikler vermiştir.

Bunlardan birisi de rakamlar ve sayılarla matematiksel işlemler yapabilme kabiliyetidir.

Bunları da aklımızın bir köşesinde tutalım ve düşünelim.

İlköğretim Matematik Bir Soru Bir Cevap – Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazalım
İlköğretim Matematik Bir Soru Bir Cevap – Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazalım

İLKOKUL MATEMATİK BİR SORU BİR CEVAP

https://dersdunyasi.net/ olarak düzenlediğimiz İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap programımızda çeşitli sorular çözülmekte ve YouTube kanalımıza eklenmektedir. Aşağıdaki bağlantılardan bu sayfalarımıza ve YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz.

İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap
İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap

YouTube Kanalımız için lütfen tıklayınız.

https://eba.gov.tr/