Asal çarpanlar ve katlar sorusu – ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK MATEMATİK BİR SORU BİR CEVAP

dersdunyasi.net olarak düzenlediğiniz Üniversiteye Hazırlık Matematik Bir Soru Bir Cevap programımızda bu gönderide ve videoda “asal çarpanlar ve katlar” sorusu ele alınmaktadır.

Asal Çarpanlar ve katlar sorusu - ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK MATEMATİK BİR SORU BİR CEVAP
Asal çarpanlar ve katlar sorusu – ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK MATEMATİK BİR SORU BİR CEVAP

Sorunun videosu için lütfen YouTube kanalına tıklayınız.

SORU: Asal çarpanlar ve katlar sorusu

AnneBaba
Ahmet5565
Emin3334
AyşeX50

Yandaki tabloda Ahmet, Emin ve Ayşe’nin ebeveynlerinin yaşları verilmiştir.

Köylü Hüseyin amca Ahmet, Emin ve Ayşe’ye ebeveynlerinden hangisinin yaşının asal çarpanı daha büyükse o kadar ceviz verecektir. Hüseyin amca toplamda 41 ceviz verdiğine göre Ayşe’nin annesi kaç yaşında olabilir?

A) 30 B) 34 C) 38 D) 44 E) 50


Evet arkadaşlar!

Karşımızda bir asal çarpanlar ve katlar sorusu var.

Bir tablo verilmiş.

Tabloda Ahmet, Emin ve Ayşe’nin ebeveyblerinin yani anne babasının yaşları verilmiş.

Sadece Ayşe’nin annesinin yaşı gizlenmiş.

Köylü Hüseyin amca Ahmet, Emin ve Ayşe’ye ebeveynlerinden hangisinin yaşının asal çarpanı daha büyükse o kadar ceviz verecektir.

Hüseyin amca toplamda 41 ceviz verdiğine göre Ayşe’nin annesi kaç yaşında olabilir?

Evet şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar.

Ahmet’in annesinin ve babasının yaşlarını asal çarpanlarına ayırarak ne yapalım, başlayalım.

Şimdi Ahmet’in annesi kaç yaşında?

55 yaşında.

55’i asal çarpanlara ayıralım.

55 = 5 . 11

Babası kaç yaşında?

65 yaşında.

65’i asal çarpanlarına ayıralım.

65 = 5 . 13

Şimdi buradaki asal çarpanlardan hangisi en büyük?

13 en büyük.

Demek ki Ahmet’e ne kadar ceviz verilecek?

Ahmet’e 13 tane ceviz verilecek.

Peki!

Emin’e gelelim.

Emin’in annesi 33 yaşında,

Babası kaç yaşında?

Babası da 34 yaşında.

Şimdi 33’ü asal çarpanlarına ayıralım.

33 = 3 . 11

34’ü asal çarpanlarına ayıralım.

34 = 2 . 17

Şimdi bunlardan en büyüğü hangisi arkadaşlar?

17

Demek ki Emin’ ne kadar verilecek?

17 tane verilecek.

Toplamda kaç taneydi?

41 tane

Hemen denklemimizi kuralım arkadaşlar.

Ahmet’e, Emin’e ve Ayşe’ye arkadaşlar toplamda kaç tane veriliyordu?

41 tane veriliyordu.

Ah + Em + Ay = 41

Ahmet’ kaç tane verdi Hüseyin amca?

13 tane ceviz veriyor.

Emin’e 17 tane veriyor.

Tabi Ayşe’yi bilmiyoruz.

Ayşe’ye de bu kadar versin.

Toplamda 41

13 + 17 + Ay = 41

Peki 13, 17 daha 30

41’den 30 çıkaralım Ayşe kaç tane alıyormuş?

11 tane alıyormuş.

Şimdi Ayşe’nin 11 tane alması için Ayşe’nin annesini veya babasının yaşının asal çarpanlarından birinin ne olması lazım?

11 olması lazım arkadaşlar.

Şıklara bakalım.

30, 34, 38, 44 ve 50’den hangisinin asal çarpanı 11 olabilir?

Evet cevap 44 arkadaşlar.

44’ün 2 çarpı 2 çarpı 11 şeklinde asal çarpanlara ayrıldığını düşünürsek burada ne var 11 var.

44 = 2 . 2 . 11

Demek ki Ayşe’nin arkadaşlar annesi kaç yaşında olabilirmiş?

44 yaşında olabilirmiş.

Evet arkadaşlar iyi günler diliyoruz.

NOT:

İnsanoğluna verilen verilerden yola çıkarak verilmeyen verileri bulma kabiliyeti / yeteneği verilmiştir.

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap’ta bu videoda okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazma konusu ile ilgili bir soru çözülüyor.

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen 3 basamaklı sayıları yazmak
İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç basamaklı sayıları yazmak

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak

Merhaba sevgili çocuklar.

dersdunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap’a hoşgeldiniz.

Bugünkü sorumuz:

  1. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazalım:

Şimdi hep birlikte bu üç basamaklı okunuşları verilen sayıları yazacağız.

İlk sayımıza bakıyoruz.

Yüz.

Yani sadece yüz (100) yazacağız.

O zaman ne yazıyoruz?

Yüzler basamağına bir (1) yazıyorum.

Onlar basamaığına sıfır (0) yazıyorum.

Ve birler basamağına sıfır (0) yazıyorum.

Böylece ne oldu?

Yazı ile yazılan “yüz” sayısını rakamla bu şekilde yazmış olduk.

Bir daha okuyoruz.

Yüz.

100

Yüz dediğimizde yüzler basamağında 1, onlar ve birler basamağında 0 olan sayıyı kastediyoruz.

Şimdi diğer örmeklere bakarak zaten biraz daha oturmuş olur.

İkinci sayımıza bakalım.

İki yüz yirmi dört.

Şimdi şuraya tıklayalım.

Şimdi iki yüz, yüzler basamağında ne varmış 2,

2

Yirmi, onlar basamağında ne varmış?

Yirmi, dolayısıyla ne yazıyorum oraya ben?

Yirminin (20) başındaki 2’yi yazıyorum.

22

Peki birler basamağında ne varmış?

Dört (4).

224

İkiyüz yirmi dört.

Dolayısıyla 4 yazıyorum.

Sayımız ne oldu?

224

Okunuşu:

İki yüz yirmi dört diye okunuyor.

Yazılışı da:

Yazıyla;

ikiyüz yirmi dört

diye yazılıyor.

Rakmlarla da:

2, 2, 4 şeklinde, yüzler basamağında 2, onlar basamağında 2 ve birler basamağında 4 olacak şekilde;

224

şeklinde yazılıyor.

Üçüncü sayımıza gelelim.

Üç yüz doksan beş.

Üç yüz doksan beş, tahmin edin bakalım.

Yüzler basamağına ne yazıyoruz?

Evet.

Üç yüz dediğine göre 3 yazıyoruz.

3

Onlar basamağına ne yazıyoruz?

Doksan (90) dediğine göre;

Doksanın (90) dokuzunu (9) yazıyorumz.

39

Ve birler basamağına ne yazıyoruz?

Beş (5) dediğine göre sadece 5 yazıyoruz.

395

Üç yüz doksan beş.

Rakamla da sayımız:

395

şeklinde yazılmış oluyor.

Diğer sayımıza geçiyoruz.

Dört yüz seksen altı.

Evet bunu da siz yapın.

Dört yüz seksen altı.

Yüzler basamağında evet dört (4) var.

4

Onlar basamağında Dört yüz seksen dediğine göre sekiz (8) var.

48

Ve birler basamağında altı (6) var.

486

Yazıyla yazdığımızda;

Dört yüz seksen altı

diye yazıyoruz.

Rakamlarla yazdığımızda bu şekilde sayımızı;

486

şeklinde yazıyoruz.

Evet diğer sayımıza gelelim.

Şöyle biraz da kaydıralım.

Beş yüz yirmi.

Evet burada ne dikkatinizi çekti?

Sadece beş yüz yirmi var.

Birler basamağında bir rakam gözükmüyor, daha doğrusu 0 rakamı gözüküyor.

O zaman nasıl yazacağız?

Beş yüz yirmi derken yüzler basamağına beşi (5) yazdık.

5

Onlar basamağına ikiyi (2) yazdık.

52

Yani birler basamağına sıfır (0) yazdığımızda sadece yirmiyi (20) yazmış oluyoruz.

520

Beş yüz yirmi

şeklinde okuyoruz.

Yazılışı;

Beş yüz yirmi

Ve sayının da rakamlarla gösterilişi;

520

bu şekilde.

Beş yüz yirmi.

Diğer sayımıza gelelim.

Altı yüz on.

Bu sefer yine birler basamağında sayı yok, daha doğrusu sıfır (0) var, ama yüzler basamağında altı (6) var ve onlar basamağında bir (1) var ve birler basamğında sıfır (0) var.

Dolayısıyla;

610

şeklinde yazıyoruz rakamlarla sayımızı.

Ve;

Altı yüz on

diye okuyoruz ve yazıyoruz.

610

Ve diğer sayımıza gelelim.

Yedi yüz on yedi.

Bu sefer birler basamağında da yine var sayı.

Yüzler basamağında ne var?

Yedi (7) var.

7

Onlar basamağında ne var?

On (10) var. Yani 1 yazıyorum.

71

Ve birler basamğında ne var?

Yine yedi (7) var.

717

Nasıl okuyoruz?

Yedi yüz on yedi

diye okuyoruz.

717

Yedi yüz on yedi

şeklinde sayımızı okuyoruz ve yazıyoruz.

Şöyle biraz daha kaydıralım.

Evet şöyle.

Sekiz yüz kırk.

Burada da yine …

Sekiz yüz, dolayısıyla sekiz (8) yazıyorum.

Ve sadece kırkı (40) yazdığımız zaman bu şekilde sayımız tamamlanmış oluyor.

840

Sekiz yüz kırk.

Böylece birler basamağında sayı olmadığı için, sıfır (0) var, onlar basamağında dört (4) var, yüzler basamağında sekiz (8) var.

840

Sekiz yüz kırk

şeklinde yazıyoruz ve okuyoruz.

Ve son sayımız;

Dokuz yüz altmış üç.

Dokuz yüz altmış üç, hemen yazalım;

Dokuz (9) yüz,

9

Altmış (60),

96

Üç (3)

963

Gördüğünüz gibi dokuz (9) yüzler basamağında, altmışın (60) altısı (6) onlar basamağında ve üç (3) birler basamağında diyerek bu şekilde sayımızı yazmış oluyoruz.

İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak
İlköğretim İlkokul Matematik Bir Soru Bir Cevap -Okunuşları verilen üç (3) basamaklı sayıları yazmak

Evet sevgili çocuklar gördüğünüz gibi bize bu şekilde sayılarla oynama kabiliyeti verilmiş.

Biz de bu kabiliyetimizi, bu yeteneğimizi geliştirmeliyiz.

Bu yeteneğin veriliş nedenine uygun olarak davranmalıyız diyerek,

Bu günkü İlkokul Bir Soru Bir Cevap’ın sonuna geldik.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz, hoşçakalın diyoruz.

Hoşçakalın.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK MATEMATİK Türev Yaprak Test 1

Faydalı not ve biraz da düşünelim:

Türevi tanımlayınız denilse tek kelimeyle “değişimdir” dersek herhalde eksik ifade etmiş
olmayız.

Türev, bir şeyin bir diğer şeye göre değişim miktarının oranıdır.

Kısaca türev, “değişim”i ölçmekte kullanılır.

Mesela fındıktaki değişim miktarının topraktaki değişim (gübre gibi) miktarına oranına fındık
türevi diyebiliriz.

İnsanlardaki boy oranın beslenmedeki değişim miktarına oranına insanların
boylarının türevi diyebiliriz.

Buradan şu sonucu çıkarabiliriz: İnsanların hayatlarının türevi ömürlerindeki değişimin, günlerindeki değişime oranıdır.

“İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” sözünü hatırlayalım. Çünkü türevi sıfır çıkar.

Günümüz teknolojilerinin de neredeyse tamamının dayandığı matematiksel ifadelerden birisi de türevdir.

Kâinattaki sürekli değişimi de türevle ifade edebiliriz.

Peki, kâinattaki bu değişimi kim yapmaktadır ve bu kadar mükemmel bir şekilde kim idare etmektedir?

Siz ne düşünüyorsunuz? Bütün bu mükemmel değişim tesadüfen olabilir mi?


MATEMATİK LİMİT YAPRAK TEST 1 CEVAP ANAHTARI


MATEMATİK
%d blogcu bunu beğendi: