Taslak ders kitapları ve eğitim araçlarının incelenme kriterleri güncellendi

book opened on white surface selective focus photography
Photo by Caio on Pexels.com

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), taslak ders kitabı ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik içeriklerin incelenmesinde değerlendirmeye esas olacak kriterler ve açıklamalar güncellendi.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının internet sitesinden, 14 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği” doğrultusunda güncellenen kriterler duyuruldu.

Buna göre, taslak ders kitabı ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik içerikler, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanacak.

İçeriklerde, Türkçenin doğru ve özenli kullanımına, dilin, anlatım zenginliği ve gücü ile anlam inceliklerini yansıtacak nitelikte olmasına dikkat edilecek.

İçerik, öğretim programlarında yer alan milli ve manevi değerlere uygun, kök değerleri yansıtacak nitelikte olacak.

Toplumsal eşitlik ilkesi gözetilecek

Konuların işlenişinde veya örneklerde, insanların betimlenmesi ve olayların sunulmasında, toplumsal eşitlik ilkesi gözetilecek.

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: